top of page
  • Admin

Skolām būt!


Solidarizējoties ar visām skolām, kurām nepārdomātu lēmumu rezultātā draud slēgšana, plkst.12:00 pulcējāmies pie savas skolas, lai vienotos Vislatvijas akcijā "SKOLĀM BŪT!".

Arī mūsu dziedātā Latvijas himna pievienojās balsu simtiem, kā lūgšana Zemei, kur meitas zied un dēli dzied. Par skolām, kur to visu iemācās!


211 views

Recent Posts

See All

1 Comment


Unknown member
Feb 01

Kandavas Regionālajai pamatskolai jābūt.

Like
bottom of page