top of page
  • Vita Eglīte

Skolēnu pašpārvaldēs ir spēks

19. maijā mūsu skolas Skolēnu pašpārvalde devās pieredzes apmaiņas un komandas saliedēšanas pasākumā uz Brocēnu novadu.

Vispirms pozitīvas emocijas tika gūtas mini zoodārzā “Silavas” – saimnieka Didža atraktivitāte un mīlestība pret katru dzīvo radību viņa sakoptajā sētā deva enerģiju turpmākajam ceļam.

Tālāk tas aizveda uz Brocēnu vidusskolu, kur mūsējos viesmīlīgi uzņēma Skolēnu pašpārvaldes prezidente Daniela Lasmane kopā ar saviem domubiedriem un skolotāju Ditu Dubultu. Pēc iepazīšanās apļa Brocēnu vidusskolēni pastāstīja par Skolēnu pašpārvaldes darbību un nozīmi, daloties pieredzes stāstos un atziņās par ieguvumiem: komunikācijas un sadarbības prasmēm, atbildības sajūtu, gatavību uzņemties risku, atvērtību jaunai pieredzei, plānošanas un tehnoloģiju prasmju pilnveidošanu, spēju tikt pāri ierobežojumiem. Skolas aktivitātes tiek atspoguļotas skolēnu izdotajā avīzē “Poga”. Pēc atgriezeniskās saites sniegšanas izkristalizējās doma – kopā izdarīt var daudz, ja ir skaidrs mērķis un plāns. Ja dara to, kas patīk, tad acis mirdz – un šis starojums bija sajūtams visu tikšanās laiku. Paldies, Brocēnu vidusskola, par uzņemšanu un iedvesmas stāstiem! Uz tikšanos rudenī mūsu skolā!

Savukārt bišu dravā “Kāres” nokļuvām “Meduspilī” – nogaršojām dažādu ziedu un augu medu, kopskaitā 40, bišu maizi un ziedputekšņus un iepazinām bišu dzīves ceļus un darbošanos.

Uzlādējuši savu emocionālo bankas kontu un piepildījuši pieredzes groziņu, esam apņēmības pilni darboties tālāk. Lai nākamajā mācību gadā mūs iedvesmo šis piedzīvojums – ar mīlestību, savu īpašo starojumu un darbaprieku turpināsim celt gaismā mūsu skolas vērtības.258 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page