• Admin

Zinību diena 2022

Vasara ir paskrējusi gluži nemanot un atkal ir pienācis brīdis, kad varam atgriezties skolā. Bērnu sejās var nolasīt dažādas emocijas - no pūcēšanās par beigušos brīvlaiku līdz atkalredzēšanās priekam. Vislielākie pārdzīvojumi laikam jau ir pašiem mazākajiem un pašiem lielākajiem, jo vieniem tikai sākas vēl galīgi nezināms ceļš, bet otriem - darba pilns gads, lai pēc iespējas labāk sagatavotos nākamajam izglītības iegūšanas posmam. Lai ikvienam izdodas uzstādīt sev ambiciozu mērķi, kuru sasniegt!


Foto Zigmārs Šteins


530 views

Recent Posts

See All