“Jāmeklē sudrabs, tas baltais,

Kas trīc Tepatās – mūsos pašos.”

(I. Ziedonis.)

Šogad neierastos apstākļos un neierastā laikā, 24. jūlijā, skola bija saposta svētkiem, lai suminātu 12. klases absolventus Kandavas Reģionālās vidusskolas pirmajā 12. klases izlaidumā, bet skolas – 60. izlaidumā. Varbūt tieši tāpēc, ka šoreiz izpalika daudzo apsveicēju klātbūtne, šis vakars bija ļoti personisks un īpašs. Skolas direktore Elita Lavrinoviča vēlēja absolventiem labu ceļavēju, lai nekad neapstātos pie sasniegtā.

Pēc digitālās atmiņu grāmatas pāršķirstīšanas un kavēšanās atmiņās par kopā paveikto audzinātāja Vita Eglīte kopā ar bērniem teica paldies katrai ģimenei par atbalstu visu sapņu piepildīšanai : “Ir dienas, kad tu mīli, un ir dienas, kad tu dusmojies, bet pie ģimenes tu atgriezīsies vienmēr, jo stiprā ģimenē nekad arī grūtākā brīdī neviens nesaka : “Tas ir tevis dēļ…” Tur saka : “Mēs esam ar tevi!” Tāpēc jūs varat būt lepni un pateicīgi, ka jums ir TĀDAS ģimenes.”

Absolventi teica paldies kat...

Šogad pavasaris bija tāds dīvains - skola klusa bez bērniem. Skolēni un skolotāji viens pēc otra noilgojušies. Un tāpēc jo lielāks prieks bija tikties ar izlaiduma klasēm. Lai arī, ievērojot distanci, un ierobežotā skaitā, bet tomēr tikties. Iespējams, ka ilgā atšķirtība bija pie vainas vai arī vienkārši dažādu apstākļu sakritība, bet izlaidumi izvērtās ļoti emocionāli. Katra šķiršanās ir sākums jaunām tikšanās reizēm - tagad mēs jūs, absolventus, gaidīsim ciemos ar jūsu pieredzes un veiksmes stāstiem. Bet šobrīd vēlam jaunajiem censoņiem atrast savu ceļu un mērķi dzīvē! 

1. jūnijā “Līderis manī” dalībnieki pulcējās Zoom platformā, lai mācību gada noslēguma nodarbībā pievērstu uzmanību atgriezeniskajai saitei – saprastu, kā to sniegt un saņemt, un izvērtētu, ko esam paveikuši un kādas ir nākotnes iespējas tiem, kuri vēlas turpināt savu ceļu projektā “Nākotnes jauniešu līderība”. Jaunieši dalījās iespaidos par nodarbībās un domnīcās gūto pieredzi, novērtējot ieguvumu personisko īpašību pilnveidē, sadarbības prasmju uzlabošanā un metakognivitātē – kā es spēju domāt salīdzinoši ar citiem. Kaut arī ārkārtas situācijas dēļ nevarēja tikt realizētas visas iecerētās domnīcas un vasaras nometne Liepājā, tiešsaistē satikām interesantas, iedvesmojošas personības. Sapratām, cik svarīga ir atgriezeniskā saite, jo tā ir vērsta uz progresu. Noslēgumā Dace Melbārde ieintriģēja ar vasaras mājas darbu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”, aicinot šajā vasarā izzināt Latviju – jāizveido Latvijas iepazīšanas maršruts un jādodas ceļā. To var veikt vienatnē, kopā ar draugie...

20. maijs – divas iedvesmojošas diskusijas : “Līderis manī” dalībniekiem bija iespēja tikties ar Eduardu Krūmiņu, bet “Dzejas tējnīcas” pulciņam – ar Lieni Šteinu.

Eduards Krūmiņš ir jaunietis, kurš jau no sešpadsmit gadu vecuma vadījis dažādas nodarbības – jauniešu attīstības programmā “Go Beyond” no dalībnieka izaudzis līdz programmas vadītājam, pašlaik ir “Training Lab” jaunākais treneris. Viena no Eduarda vērtībām – nacionālās identitātes stiprināšana. Uzrunājot projekta “Līderis manī” jauniešus, Eduards akcentēja, ka mērķu sasniegšana līdzinās futbola spēlei ar mērķi – trāpīt vārtos. Skola ir vide, kur atļauts mācīties un kļūdīties, bet darbā ir “jātrāpa uzreiz vārtos”. Lai trāpītu vārtos, ir vajadzīgs treniņš – kā šis projekts, kurā esam iesaistījušies. Līderība kļūst nepieciešamāka ar katru dienu – ir jāattīsta spēja uzņemties atbildību, sadarbības prasmes, kritiskā domāšana, stresa noturība, emocionālā inteliģence. Lai izmantotu dzīves piespēlētās iespējas, vajag teikt – jā – ar...

Jauku, saulainu  un piedzīvojumiem bagātu vasaras brīvlaiku visiem KRVS skolēniem un skolotājiem novēl pārstāvji no sākumskolas korīša un skolotāja Evita Ernštreite. 

 Video saite Youtube - spied šeit

Svētki ir pagājuši, bet tas neliedz priecāties par iesūtītajiem apsveikumiem. Galu galā mēs varam sveikt mūsu mīļo Latviju kaut katru dienu, vai ne? Video redzēsiet, ja ienāksiet šajā ziņas lapā, nospiežot pogu "Lasīt vairāk", paritināsiet mazliet uz leju un nospiedīsiet uz Youtube saites. 

Pēcsvētku noskaņās 6. maijā projekta “Nākotnes līderu akadēmija” dalībniekiem bija iespēja virtuāli tikties ar trešās Atmodas līderi Daini Īvānu – pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju. Sarunā uzzinājām, kā mūsdienu tagadējā situācija sasaucas ar laiku pirms trīsdesmit gadiem, kad arī bija jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem - valdīja bīstama neziņa toreiz un tagad.

4. maijs bija parlamentāra nevardarbīga revolūcija, kad sarāvām važas savās sirdīs. Dainis Īvāns akcentēja, ka par brīvību ir jābalso katrai paaudzei, jo tā ir atbildība, varonība un darbs. Galvenā vērtība ir zināšanas, tāpēc ir jāizglītojas, jo līderim ir jāuzņemas atbildība par katru savu vārdu. Grāmatas ir kā akumulatori, kas uzlādē. Arī mūsu jaunieši aktīvi piedalījās diskusijā. Anna interesējās, kādas bija domas, veidojot brīvu Latviju, un vai tagadējā brīvā valsts atbilst toreizējiem priekšstatiem. Krišs aicināja padomāt, kā pandēmijas laiks būs ietekmējis cilvēkus, vai nebūsim atsvešinājušies un ko pozitīvu...

Kandavas Reģionālajai vidusskolai ir skaista tradīcija svinēt Baltā galdauta svētkus, kad katra klase aicina ciemiņus un cep cepumu kūku. Sanākam kopā, iepazīstam personiskus stāstus par 4.maiju un vienojamies kopīgā dziesmā  "Pie Dieviņa gari galdi". Vai tāpēc, ka skola ir slēgta, nebūs kopdziesmas? Ka tikai ne arī! 

Pagriez skaļāk un dziedi līdzi! 

Kandavas Reģionālās vidusskolas viena no vērtībām ir PIEDERĪBA. Šobrīd, esot mājās un distancējoties, mēģinājām saprast ko katram no mums nozīmē "piederība". Vai var būt vēl piemērotāks brīdis kā Latvijas neatkarības atjaunošanas svētki? Savās pārdomās un svētku vēlējumos dalījās absolventi, pašreizējie skolēni un viņu ģimenes, skolotāji. Sveicam Latviju tās neatkarības atjaunošanas svētkos!

11.klase:

12.klase:

29. aprīlī skolas pašreizējā virtuālajā “Dzejas tējnīcā” satikās mūsu jaunie rakstnieki ar skolas absolventi – dzejdari, kā viņa pati sevi dēvē, Ivetu Pudāni un viņas dēlu Rihardu. Atkalredzēšanās prieks kopā ar dzeju, prozu un mūziku “piebēra mūsu dzejas tējai cukuriņu”. Iveta dalījās atmiņās par savu radošo darbošanos skolas laikā, uzklausīja mūsu veikumu, kopā ar Rihardu, kurš arī sācis rakstīt dzejoļus, uzdziedāja un lasīja savu dzeju. Rihards ieveda mūs savā mūzikas skaņu valstībā, trāpīgi papildinot dzirdētos mammas un vienaudžu lasījumus. Emocionāli bagātinājušies, sajutām kopību caur vairākām paaudzēm un piederību savai skolai, pilsētai un Latvijai. Šķita, ka vienā ritmā raisījās mūsu domas, pukstēja sirdis un reizē ar pašapziņu dzima jauni sapņi.

Projekta “Līderis manī” ietvaros 22. aprīlī arī mūsu skolas jaunieši – Krišs, Beāte un Roberts – un skolotāja Vita Eglīte iesaistījās Zoom virtuālajā tiešsaistes diskusijā par to, kā pasaule ir mainījusies Covid – 19 ietekmē. Sarunas notika angļu valodā, jo bija noorganizēta tikšanās arī ar ārzemju lektoriem Marselu, Atifu un Gabrielu, ar kuriem iepazināmies Nākotnes līderu akadēmijas atklāšanas konferencē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā februārī. Līdz  ar to guvām ieskatu, kā šis laiks aizrit Nīderlandē, Lielbritānijā un Zviedrijā.  Intervijas pamatjautājumi – ko šajā laikā esmu uzzinājis jaunu par sevi un pasauli, kas ir būtiski mainījies, ko mēs no tā vēlamies saglabāt un no kā atteikties. Secinājām, ka šajā laikā sajūtas un problēmas ir līdzīgas, lai kurā pasaules vietā cilvēks atrastos. Pēc darba diskusiju istabās radās ideja veidot WhatsApp grupu jauniešiem brīvprātīgām, kopīgām sarunām ar projekta vadītājiem par aktuālo un sāpīgo. Varētu tikt sniegts arī koučinga atbalsts. Tā kā...

Šobrīd daudz jāstrādā ar viedierīcēm. Noskatāmies pamācību un atceramies izmantot ieteikumus ikdienas darbā. Un esi radošs. Nav atsevišķa tastatūra un pele? Turi ierīci tā, lai rokas būtu saliektas taisnā leņķī, bet biežāk atpūtini acis. Paskaties pa logu un mēģini saskaitīt, cik putnu lido garām tavam logam. Pamēģini noteikt putnu sugu. Vai daudzus atpazini? 

“Vispastāvīgākā lieta pasaulē ir pārmaiņas” – ar šo Seno Austrumu atziņu Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas vicepriekšsēdētāja, sāka  otro  projekta “Līderis manī” vebināru “Līderība krīzes laikā”, lai Zoom virtuālajā telpā diskutētu ar jauniešiem par akuāliem šī brīža jautājumiem – kas ir krīze, kas raksturo labu krīzes laika līderi, kādas ir šīs situācijas līderu īpašības un galvenie uzdevumi, kā katrs ar sevi strādā, t. i., vada sevi cauri krīzei. Sapratām, ka līderība šajā laikā nekur nav pazudusi – tā izpaužas dažādos līmeņos : no augstākā (valdības lēmumiem) līdz zemākajam (ģimenē un sevis pašdisciplinēšanā). Diskusiju istabās izkristalizējās atziņa, ka šis ir arī jaunu iespēju laiks un efektīva līderība ir labākā atbilde krīzei. Katru otro trešdienu dalībniekiem būs iespēja attālināti tikties ar iedvesmojošām personībām – uzzināsim, kā šo laiku izdzīvo līderības atklāšanas konferencē satiktie ārzemju viesi, bet 4. maija svētku noskaņās ieklausīsim...

Please reload

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126