top of page

Apmeklētāju pieņemšana

Esiet laipni gaidīti Kandavas Reģionālajā pamatskolā:

  1. Kand​​​avas Reģionālā pamatskola ir pieejama apmeklētājiem darba dienās no 8.00 – 18.00

  2. Apmeklētāji tiek pieņemti TIKAI UN VIENĪGI PĒC IEPRIEKŠĒJAS VIENOŠANĀS:

  3. Skolas direktore Elita Lavrinoviča, iepriekš piesakoties pa tālruni 29574120 vai lavrinovica@kivs.lv

  4. Direktores vietniece izglītības jomā Ilze Oliņa, iepriekš piesakoties pa tālruni 29236484 vai olina@kivs.lv

  5. Direktores vietnieces audzināšanas jomā Agita Riekstiņa, iepriekš piesakoties pa tālruni 29492076 vai riekstina@kivs.lv

  6. Kandavas Reģionālās pamatskolas lietvede Gundega Klindžāne pieņem apmeklētājus katru darba dienu no 8.00 – 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:40 - 13:10 Iepriekš vēlams saskaņot ierašanās laikus pa tālruni 63182049

  7. Pedagogi pieņem apmeklētājus, pēc iepriekšēja individuāla saskaņojuma, nosakot abpusēji izdevīgu laiku un vietu. (Pedagoga darba e-pasts veidots pēc principa <uzvārds>@kivs.lv, piemēram, freiberga@kivs.lv vai piesakoties E - klases e-pastā)

 

Vecāki, ja jūsu bērns dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties skolā, informējiet par to klases audzinātāju. ​​​

 

Ēdināšanu var atteikt pa tālruni 29489309 (ārpus darba laika atteikumu sūtīt kā sms, norādot bērna vārdu un uzvārdu, klasi):

  • Pusdienas, launagu un vakariņas līdz esošās dienas plkst.8:00

  • Brokastis līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00

Ēdināšana jāapmaksā avansā (uz priekšu)

Ja nepieciešama psihologa konsultācija, tad sazinieties ar skolas psiholoģi 29722934 (lūgums zvanīt tikai darba dienās), lai vienotos par abpusēji pieņemamu tikšanās laiku. Ir iespējamas konsultācijas par bērnu audzināšanas jautājumiem arī pa e-pastu. Rakstiet - kalva@kivs.lv 

KRVS_2021.jpg
bottom of page