Bērnu reģistrēšana un uzņemšana 2021./2022.m.g. 1.klasē

Ārkārtas situācijas laikā iesniegumu par bērna reģistrēšanu 1.klasei ir iespējams iesniegt:
 

 • Ierodoties klātienē Talsu ielā 18A, iepriekš saskaņojot savu ierašanos, zvanot 63182049, – bērnu drīkst reģistrēt tikai viņa likumiskais pārstāvis (uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, aizbildņi uzrāda arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības faktu)

 • Aizpildītu iesniegumu, kam pievienota bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopija, iemetot pasta kastītē pie skolas internāta vai nosūtot pa pastu - Kandavas Reģionālā vidusskola, Talsu iela 18A, Kandava, LV - 3120

 • Elektroniski aizpildot un nosūtot veidlapu (e-pastam pievienojot bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz kandavas_ivs@apollo.lv. Ārkārtas laikā pieņemsim arī elektronisku iesniegumu bez elektroniskā paraksta, pabeidzot visas nepieciešamās formalitātes pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Piezīme - elektroniski vai pa pastu iesūtītās bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopijas tiks iznīcinātas pēc datu ievadīšanas VIIS datu bāzē. 

Iesnieguma paraugs atrodas - ŠEIT

KRVS_2021.jpg

Kandavas novada Izglītības pārvaldes kārtība, kādā tiek nodrošināti ēdināšanas maksas pakalpojumi un sniegti ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi Kandavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Apmeklētāju pieņemšana

Esiet laipni gaidīti Kandavas Reģionālajā vidusskolā:

 1. Kand​​​avas Reģionālā vidusskola ir pieejama apmeklētājiem darba dienās no 8.00 – 18.00

 2. Apmeklētāji tiek pieņemti TIKAI UN VIENĪGI PĒC IEPRIEKŠĒJAS VIENOŠANĀS:

 3. Skolas direktore Elita Lavrinoviča, iepriekš piesakoties pa tālruni 29574120 vai lavrinovica@kivs.lv

 4. Direktores vietniece izglītības jomā Ilze Oliņa, iepriekš piesakoties pa tālruni 29236484 vai olina@kivs.lv

 5. Direktores vietnieces audzināšanas jomā Agita Riekstiņa, iepriekš piesakoties pa tālruni 29492076 vai riekstina@kivs.lv

 6. Kandavas Reģionālās vidusskolas lietvede Gundega Klindžāne pieņem apmeklētājus katru darba dienu no 8.00 – 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:40 - 13:10 Iepriekš vēlams saskaņot ierašanās laikus pa tālruni 63182049

 7. Pedagogi pieņem apmeklētājus, pēc iepriekšēja individuāla saskaņojuma, nosakot abpusēji izdevīgu laiku un vietu. (Pedagoga darba e-pasts veidots pēc principa <uzvārds>@kivs.lv, piemēram, freiberga@kivs.lv vai piesakoties E - klases e-pastā)

 

Vecāki, ja jūsu bērns dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties skolā, informējiet par to klases audzinātāju. ​​​

 

Ēdināšanu var atteikt pa tālruni 29489309 (ārpus darba laika atteikumu sūtīt kā sms, norādot bērna vārdu un uzvārdu, klasi)

 • Pusdienas, launagu un vakariņas līdz esošās dienas plkst.8:00

 • Brokastis līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00

Ēdināšana jāapmaksā avansā (uz priekšu)

Ja nepieciešama psihologa konsultācija, tad sazinieties ar skolas psiholoģi 29722934 (lūgums zvanīt tikai darba dienās), lai vienotos par abpusēji pieņemamu tikšanās laiku. Ir iespējamas konsultācijas par bērnu audzināšanas jautājumiem arī pa e-pastu. Rakstiet - kalva@kivs.lv