Kandavas novada Izglītības pārvaldes kārtība, kādā tiek nodrošināti ēdināšanas maksas pakalpojumi un sniegti ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi Kandavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Apmeklētāju pieņemšana

Esiet laipni gaidīti Kandavas Reģionālajā vidusskolā:

 1. Kand​​​avas Reģionālā vidusskola ir pieejama apmeklētājiem darba dienās no 8.00 – 18.00

 2. Skolas direktores Elitas Lavrinovičas apmeklētāju pieņemšanas laiks ir pirmdienās no 9.00 – 11.00. Citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29574120 vai lavrinovica@kivs.lv

 3. Direktores vietnieces izglītības jomā Ilzes Oliņas apmeklētāju pieņemšanas laiks ir trešdienās no 8.00 – 16.00. Citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29236484 vai olina@kivs.lv

 4. Direktores vietnieces audzināšanas jomā Maijas Zilbertas apmeklētāju pieņemšanas laiks ir otrdienās no 14.00 – 17.00. Citā laikā, iepriekš piesakoties par tālruni 26557377 vai zilberta@kivs.lv

 5. Kandavas internātvidusskolas lietvede Gundega Klindžāne pieņem apmeklētājus katru darba dienu no 8.00 – 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no 12:40 - 13:10

 6. Pedagogi pieņem apmeklētājus, pēc iepriekšēja individuāla saskaņojuma, nosakot abpusēji izdevīgu laiku un vietu. (Pedagoga darba e-pasts veidots pēc principa <uzvārds>@kivs.lv, piemēram, freiberga@kivs.lv)

 

Vecāki, ja jūsu bērns dažādu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties skolā, informējiet par to, norādot bērna uzvārdu un klasi, neierašanās iemeslu un aptuveno skolā neierašanās laiku, skolas atbildīgo personu:

 1. zvanot pa tālruni – 26876284, 63126763; (laikā no 8.00 – 12.00)

 2. nosūtot īsziņu – 26876284; (jebkurā laikā)

 3. informējot klases audzinātāju, kas nodos ziņu tālāk skolas atbildīgajai personai. ​​​

 

Ēdināšanu var atteikt pa tālruni 29489309 (ārpus darba laika ieteicams atteikumu sūtīt kā sms)

 • Pusdienas, launagu un vakariņas līdz esošās dienas plkst.8:00

 • Brokastis līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00

Ēdināšana jāapmaksā avansā (uz priekšu)

Ja nepieciešama psihologa konsultācija, tad sazinieties ar skolas psiholoģi 29722934 (lūgums zvanīt tikai darba dienās), lai vienotos par abpusēji pieņemamu tikšanās laiku. Ir iespējamas konsultācijas par bērnu audzināšanas jautājumiem arī pa e-pastu. Rakstiet - kalva@kivs.lv 

​Informācija vecākiem 2019.gada 1.septembrī:

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126