top of page
Erasmus projekta logo

„Motivating Students through Art&Culture"

Kursu organizators: Link School of Languages Ltd. Malta

Laiks:2021.gada  7.jūnijs - 15.jūnijs

Esmu gandarīta, ka gandrīz pēc gadu gara pārtraukuma var atsākt Erasmus+ profesionālās pilnveides kursu realizēšanu.

7. jūnijā devos uz profesionālās pilnveides kursiem “Motivating Students through Art&Culture” Swiegi, Maltā. Kursi norisinājās Link School of Malta, kura ir viena no senākajām un tradīcijām bagātākajām privātajām valodu skolām Maltā. Nodarbības šajā skolā vada augsti profesionāli pasniedzēji, kuri ieguvuši starptautiski atzītus sertifikātus Kembridžas un Trinity universitātēs. Mūsu kursu pasniedzēja bija ph Edīte Saliba.

Agita Riekstiņa
Agita Riekstiņa

Kursos šoreiz piedalījās tikai 3 skolotājas no Latvijas, kā rezultātā mums nodarbībās tika pievērsta nedalīta uzmanība, un bija iespēja pievērsties tieši mums nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidei un apguvei.

Es padziļināju savas angļu valodas zināšanas, vienlaikus gūstot ieskatu mākslas pasaulē. Kursos tika aplūkoti dažādu laiku un stilu mākslas darbi, un apgūta prasme tos analizēt. Bija iespēja pašai mēģināt radīt mākslas darbu pēc dota apraksta. Tas bija ļoti interesanti! Tāpat mēs praktizējāmies CLIL mācību stundu veidošanā un vadīšanā, apguvām metodes, kas padziļina skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, veicina viņu radošumu, un paaugstina skolēnu mācību motivāciju. Jauki, ka mūsu vadītajā stundā iesaistītājās pasniedzēja, kuri iejutās skolēnu lomā.

Liela vērība tika pievērsta Maltas izglītības sistēmai. Bija iespēja iepazīties ar maltiešu valodas alfabētu, un apgūt vienkāršākos izteicienus maltiešu valodā. Praktiski darbojoties, veidojām dialogus maltiešu valodā.

Esmu patiesi priecīga, ka mācību laikā bija iespēja tuvāk iepazīties ar skolas direktoru dr.habil. Rodžeru de Gaetāno, kurš ne tikai vada skolu, bet brīvajā laikā nodarbojas ar mākslas grāmatu rakstīšanu.

Kursu apmeklējums ietvēra Maltas nozīmīgāko dabas ainavu un vēstures pieminekļu apskati. Apmeklējām St. John katedrāli Maltas galvaspilsētā Valettā, kur aplūkojām, iepazinām un analizējām itāļu mākslinieka Mikelandželo Merīzi de Karavadžo gleznas. Apmeklējām Dingli klintis, Gozo un Comino salas. Fantastiski skati, ainavas! Zilajā ūdenī varēja veldzēties un skatīties stundām ilgi!

Uzskatu, ka šādu starptautisku kursu apmeklējums ikvienam skolotājam sniedz nenovērtējamu pieredzi viņu profesionālajā darbībā, paplašina zināšanas par mācību procesu, uzlabo viņu svešvalodas prasmes, kā arī ļauj kritiski izvērtēt savu līdzšinējo darbu.

Pēc atgriešanās no kursiem esmu gatava dalīties pieredzē par kursos apgūto.

Agita Riekstiņa

 

„TEL -Technology Enhanced Learning" un

"The Playground Classroom- Methodology for Primary School”

Kursu organizators: Executive training Institute Ltd. Malta

Laiks: 2021. gada 17.-28. augusts

Ņina Zalcmane un Gundega Uzuliņa šī gada 17.-28.augustā apmeklēja ETI Malta rīkotos kursus. Kursu organizators ETI Malta ir akreditēta mācību iestāde, kas darbojas mūžizglītības programmā, ir vadījusi vairākus ES izglītības centralizētos projektus, ieskaitot METODES projektu, kas galvenokārt ir veicinājis jaunas metodoloģijas attīstību valodu mācīšanā un IKT pielietošanā izglītībā. Pašlaik ETI piedalās CLIL 4U projektā.

Angļu valodas skolotāja Ņina Zalcmane apmeklēja tehnoloģiju kursus "TEL -Technology Enhanced Learning". Kursu programma ir veidota ar nolūku palīdzēt skolotājiem ieviest inovatīvās tehnoloģijas ikdienas stundu darbā. Tehnoloģiju kursos bija iespēja apgūt tiešsaistes rīkus- iepazīties un praktiski pielietot atbilstošas tīmekļa vietnes mācību stundu plānošanai.

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja Gundega Uzuliņa apmeklēja kursus “The Playground Classroom- Methodology for Primary School”, kuru laikā bija iespēja iegūt labāku izpratni un zināšanas par valodu mācīšanu sākumskolas skolēniem, izmantojot dažādas praktiskas metodes un paņēmienus, interaktīvu un radošu pieeju, kā arī tehnoloģijas.

 

2 nedēļu tehnoloģiju kursos  tika apgūtas dažādas programmatūras un tiešsaistes rīki, kurus var integrēt mācību vidē, kā arī vienlaikus tika atsvaidzinātas angļu valodas zināšanas. Kursu laikā iepazinos ar plašu brīvi pieejamo tehnoloģiju klāstu, guvu labākas iemaņas tehnoloģijās, iepazinos ar IKT integrēšanas metodēm, izmantojot praktiskās un pieredzes metodes, kas palīdzēs pārdomāt savas mācīšanas metodes saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu klasē, izmantojot virkni interesantu rīku, programmatūru un programmu, kas ir brīvi pieejamas, un izveidot aktivitātes, balstoties uz metodiku un mūsdienu tehnoloģijām. Nodarbību laikā tika sniegts atbalsts, kā izveidot tādus rīkus kā Blogs, Wiki un mājas lapas, kā arī kā izmantot tiešsaistes rīkus. Gūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas aktivitāšu plānošanā, palīdzēs atrast pieeju mūsdienīgai skolēnu mācīšanai, kā arī palīdzēs pielāgot rīku izmantošanu mācību un mācīšanās situācijām dažādos kontekstos. Dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar atbilstošām tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar tālākizglītību un personīgo profesionālo izaugsmi.

Kursos sākumskolas skolotājiem tika apgūts plašs interesantu aktivitāšu klāsts, kuras varētu izmantot sākumskolas klasē ar mērķi saprast un padarīt sākumskolas mācību telpu par jautru vidi valodas mācīšanai un apguvei. Šis kurss bija paredzēts sākumskolas un bērnudārza skolotājiem, kuri vēlējās atsvaidzināt savas mācību metodes un paņēmienus. Tika piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes, piemēram, kā valodas izrunas mācīšanu padarīt jautru, kā darboties ar stāstiem, kā aktivizēt skolēnu sadarbību mācību stundās. Tā kā visas mācības bija praktiskas, bija iespēja izdzīvot visas piedāvātās aktivitātes. Kursi sniedza ieskatu par multivides un tehnoloģiju izmantošanu mācību nolūkos un deva iespēju pārdomāt un attīstīt savu pieeju mūsdienu skolēnu mācīšanai. Kursu priekšrocības bija tās, ka to laikā bija iespēja iegūt labāku izpratni par valodas mācīšanu sākumskolas skolēniem, veidojot un pilnveidojot savas iepriekšējās valodas mācīšanas zināšanas un izmantojot dažādas praktiskas metodes. Mūs iepazīstināja mācību metožu un paņēmieniem, izmantojot interaktīvu pieeju. Ļoti svarīgi bija uzzināt par tehnoloģijām, kuras varētu izmantot savā klasē ikdienā vai arī, ja nepieciešams, attālinātajās mācībās. Šī kursa mērķis bija iepazīties ar virkni interesantu aktivitāšu, kas metodoloģiju un mācību teorijas saista ar sākumskolas klasi.

 

Kursi deva iespēju paaugstināt savas profesionālās kompetences, kas ļaus uzlabot angļu valodas pasniegšanas metodiku, ieviešot ikdienas darbā mūsdienīgas un inovatīvas mācību metodes, kas palīdzēs uzlabot mācību stundu kvalitāti, ņemot vērā jauniešu vajadzības un intereses, iesaistot tos dažādās aktivitātēs. Tika ieteikts izstrādāt personīgās attīstības rīcības plānu un izvēlēties aktivitātes, rīkus un darbības, kuras mēs vēlētos izmēģināt savās mācību stundās vai projektos.

Bijām ekskursijā uz Maltas galvaspilsētu Valletu, ko ieskauj senie pilsētas mūri, un tā ir celta uz pakalna, tāpēc no pilsētas malas augstākajiem punktiem paveras brīnišķīgs skats uz visu salu. Apmeklējām kādreizējo galvaspilsētu Mdinu, kuru apjož augsts mūris un tā iekšienē patvērusies pilsēta ar skaistu arhitektūru, šaurām ielām un kuras platība ir tikai 1 kvadrātkilometrs.

Malta ir arhipelāga salu valsts Vidusjūras viducī ar tikai 316 km2 kopējo platību un ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kurā viena no oficiālajām valsts valodām ir angļu. Otra valoda ir maltiešu, taču pārsvarā visi Maltas iedzīvotāji prot runāt angliski. Lai nokļūtu no vienas salas malas līdz otrai, nepieciešams vien pāris stundu brauciens. Maltu ļoti vienkārši un ērti var apceļot ar sabiedriskajiem autobusiem. Nedēļas biļete maksā 21 EUR. Bijām arī uz Gozo un Komino salām, redzējām daudzas skaistas vietas, izbaudījām vasaras svelmi, siltos vakarus un pludmales, kas ir gan akmeņainas, gan zeltaini smilšainas. Malta ir īsta Vidusjūras pērle – ar savdabīgu arhitektūru, 300 saulainām dienām gadā un draudzīgu attieksmi pret katru viesi.

 

Esam atgriezušās kulturāli bagātākas un ar krietnu pozitīvisma devu savam turpmākajam darbam. Projekts motivēs arī turpmāk profesionāli izglītoties, uzlabot angļu valodas zināšanas un paplašinās izmantoto mācīšanas paņēmienu, metožu un materiālu klāstu, veicinās tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Šajā sarežģītajā laikā jutāmies absolūti drošas, jo sistemātiski tika veikti nepieciešamie drošības pasākumi: temperatūras mērīšana, ienākot skolā, katrreiz, ienākot viesnīcā vai ieejot lielveikalā, masku valkāšana visās sabiedriskajās vietās, roku dezinfekcija. Autobusos ienāk kontrole un pārbauda, vai visiem ir maskas.

 

Projekta koordinatore Ņina Zalcmane

Ņina un Gundega

"ICT for Teaching: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching"

Kursu organizators: English Matters S.L. Spānija

Laiks: 2021. gada 20.-26. jūnijam

Vasara ir pašā plaukumā un šogad tā visus priecē ar patiesi dienvidnieciski karstām dienām! Skolotājiem ir atvaļinājumu laiks, bet ne tikai. Daudzi pedagogi apmeklē dažādus profesionālās pilnveides kursus, izglītojošus un radošus pasākumus, nometnes. Man jūnijā bija iespēja piedalīties starptautiskos kursos „ICT for teaching” Madridē.

Kursu ietvaros, kas notika no 20. – 26.jūnijam, bija iespēja padziļināti apgūt dažādus IT rīkus, kas būtiski atvieglo un dažādo mācību procesu ikdienā. Mūsdienu straujajā laikmetā, kad informācijas tehnoloģijas ļoti būtiski ir izmainījušas sabiedrības dzīves pamatus, arī pedagogam ir svarīgi būt lietas kursā par IT jaunumiem, kurus var izmantot savā darbā skolā. Arī es internacionālā kompānijā Madridē apguvu dažādus IT rīkus, kurus varēšu izmantot savā ikdienas darbā, veidojot mācību stundas.

Kursos piedalījās dažādu jomu skolotāji no Itālijas, Francijas, Slovākijas, Rumānijas un Bulgārijas. No Latvijas es biju vienīgā pārstāve. Man šie bija pirmie projekta Erasmus+ kursi un tāpēc sākumā jutos mazliet nedroši viena pati lielajā pilsētā. Jāpiebilst, ka kursu darba valoda bija angļu valoda. Arī tas mazliet radīja stresu, jo ikdienā angļu valodu nesanāk lietot.

Bet ko gan tik nespēj skolotājs! Ja ir patiesa vēlme iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, tad tik uz priekšu! Tā arī es – mācījos viena tikt līdz Madridei, tad no lidostas līdz viesnīcai un tad jau Madrides centrs bija tāds nieks vien!

Madara ar saviem kursa biedriem

Kursu ietavaros apguvu daudzus jaunus IT rīkus-lietotnes, kurus līdz šim nebiju lietojusi: Blendspace, KhanAcademy, Teded, Thinglink un citus rīkus. Apmācību gaitā šos rīkus izmēģinājām, veidojām darbus, pārsūtījām tos kolēģiem, darbojāmies grupās un veidojām grupu prezentācijas par kursu laikā apgūto. Jaunās zināšanas noteikti izmantošu savā ikdienas darbā, veidojot stundas, kā arī iepazīstināšu kolēģus ar savu pieredzi. Arī apmācību laikā mūsu vadītāji ne vienu reiz vien uzsvēra, cik nozīmīgi ir dalīties pieredzē un sadarboties!

Kursos mēs ne tikai mācījāmies, bet arī iepazinām spāņu kultūru. Tā gida pavadībā iepazinām Madrides vēsturisko centru, apmeklējām slaveno Spānijas Nacionālo mākslas muzeju Prado  un Toledo – vienu no skaistākajām viduslaiku pilsētiņām Spānijā.

Pēc mācībām vēl palika brīvais laiks, lai apskatītu Madrides skaistākās vietas – grezno karaļa pili, dažus no krāšņajiem dievnamiem – Almudenas katedrāle, skaistos vecpilsētas laukumus – Plaza Mayor,  Puerta de Sol un Spānijas laukumu. Starp citu, Madridē ir dzimuši mūziķis Enrike Iglesiass, aktrise Penelope Kruza un operdziedātājs Plasido Domingo. Šeit savu mūža nogali ir pavadījis rakstnieks Migels de Servantess. Madride ir lielākā Spānijas pilsēta: skaista un dinamiska pilsēta, kurā harmoniski apvienojas senais ar moderno – gan arhitektūrā, gan kultūrā. Arī vēstures fons Spānijā ir ļoti bagātīgs – sākot jau no aizvēstures laikiem ar senajiem alu zīmējumiem Altamirā, Romas impērijas laikmets, mauru (musulmaņu) laiks Pireneju pussalā, rekonkista un Spānijas apvienošanās, katoļu baznīcas nostiprināšanās un inkvizīcija, daudzo koloniju iegūšana Centrālamerikā, pateicoties Kolumba braucienam pāri Atlantijas okeānam un vēl un vēl!

Tas bija skaists un interesants piedzīvojums, kuru noteikti vēlētos atkārtot – tikai šoreiz kā Spānijas brīnišķīgo vietu apceļotājai!

Noslēdzot savu stāstu, vēlējos akcentēt trīs lietas, ko esmu ieguvusi šajos kursos: pirmkārt – uzlaboju angļu valodas prasmes, otrkārt - apguvu jaunas zināšanas/ dalījos pieredzē un treškārt -  ieguvu jaunus draugus/ kolēģus no Rumānijas, ar kuriem jau plānojam sadarbības projektu starp mūsu skolām šī gada rudenī. Lai izdodas!

Madara Meževiča

Madara ar saviem kursa biedriem

Projekta nosaukums: Pedagogu kompetenču pilnveide veiksmīgam mācību procesam

Projekta līguma numurs: 2019-1-LV01-KA101-060168

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 30.decembris- 2021.gada 29.decembris

Projektam piešķirtais finansējums: 12 766,00 EUR

Projekta dalībnieki: Kandavas Reģionālās vidusskolas skolotāji

Projekta partneri:

  • Executive training Institute Ltd. (Malta)

  • Link School of Languages Ltd. (Malta)

  • English Matters S.L. (Spānija)

 

Kursi:

  • The Playground Classroom Methodology for Primary School

  • TEL - Technology Enhanced Learning

  • Motivating Students to Learn English through Art and Culture in the Classroom

  • ICT for Teaching: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching

Projekta mērķis ir

  • nodrošināt pedagogiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, apmeklējot kursus;

  • padziļināt izpratni par modernākajām tendencēm mācīšanas metodikā mūsdienīga un uz inovācijām balstīta mācību procesa nodrošināšanai;

  • mudināt skolotājus apgūt mūžizglītības kompetences (svešvalodas, IT prasmes).

Projekta koordinatore: Ņina Zalcmane

bottom of page