top of page

Piekļūstamības paziņojums

Kandavas Reģionālā pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Kandavas Reģionālā pamatskolas tīmekļvietni - https://www.kivs.lv  

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”. 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Kandavas Reģionālās pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Blogā ievietotie attēli ir bez alternatīvā teksta, vietām vecākiem attēliem nav precīzi uztverams alternatīvais teksts.

  • Mainot teksta lielumu, palielinās visa lapas informācija.

 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.08.2023.. Izvērtēšanu veica Sandra Leite.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:  Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS Excel). 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

  • Blogā ievietotie attēli ir domāti satura vizualizēšanai, visa būtiskākā informācija ir sastopama teksta formātā.

  • Palielinot tekstu, izmantot horizontālo ritināšanas joslu līdz brīdim, kamēr netiks veikti uzlabojumi.

 
Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums E-pastā: kandavas.regionalaskola@tukums.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

 
Sūdzību iesniegšana

Elita Lavrinoviča, Kandavas Reģionālās pamatskolas direktore,

e-pasts: lavrinovica@kivs.lv, tālrunis: 29574120

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 26.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Elita Lavrinoviča, Kandavas Reģionālās pamatskolas direktore.

bottom of page