2020./2021.mācību gada 1.semestra stundu saraksts

No 2.novembra ir mainīts stundu saraksts
1. - 4.klasēm

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126