2020./2020.mācību gada interešu pulciņu nodarbību, grupu nodarbību saraksti:

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126