Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF___IKVD.jpg

Kandavas Reģionālajā vidusskolā 2020./2021. mācību gada 2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 46 skolēni, no tiem 23 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 3 skolēniem nodrošinot pusdienas. 

1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 39 skolēni, no tiem 19 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 3 skolēniem nodrošinot pusdienas. 

Kandavas Reģionālajā vidusskolā 2019./2020. mācību gada 2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 50 skolēni, no tiem 22 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā. 

 

2019./2020.mācību gada 1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 37 skolēni, no tiem 20 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā. 

Sīkāka informācija par projektu http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu