top of page

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekta logotipi

Kandavas Reģionālajā pamatskolā 2022./2023 mācību gada 1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 21 skolēns, no tiem 7 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 1 skolēnam nodrošinot pusdienas. 

2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 14 skolēni, 7 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 1 skolēnam nodrošinot pusdienas. 

Kandavas Reģionālajā pamatskolā 2021./2022. mācību gada 1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 16 skolēni, no tiem 8 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 3 skolēniem nodrošinot pusdienas. 

 

2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 16 skolēni, no tiem 8 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 2 skolēniem nodrošinot pusdienas. 

Kandavas Reģionālajā vidusskolā 2020./2021. mācību gada 1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 39 skolēni, no tiem 19 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 3 skolēniem nodrošinot pusdienas. 

2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 46 skolēni, no tiem 23 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā, 3 skolēniem nodrošinot pusdienas

Kandavas Reģionālajā vidusskolā 2019./2020. mācību gada 1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 37 skolēni, no tiem 20 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā. 

2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 50 skolēni, no tiem 22 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā. 

Sīkāka informācija par projektu http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

bottom of page