Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Kandavas Reģionālajā vidusskolā 2019./2020. mācību gada 2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņem 50 skolēni, no tiem 22 skolēniem tiek sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā. 

2019./2020.mācību gada 1.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 37 skolēni, no tiem 20 skolēniem tika sniegts atbalsts, nodrošinot ēdināšanu un uzturēšanos internātā. 

Sīkāka informācija par projektu http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126