top of page

2013.gada rudenī skolas direktore Elita Lavrinoviča iesaistījās Microsoft Latvia ​inciatīvā skolām par inovāciju ieviešanu, lai jēgpilni skolās ieviestu informācijas tehnoloģijas. Reizi mēnesī notika apmācības, kuru laikā tika apgūti dažādi jautājumi - ieskats inovāciju vadīšanā, Office 365 izmantošana, komandas darbs mākonī u.t.t. 

Gada laikā padarītais apkopots video:

bottom of page