top of page
Erasmus logo

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts "Ieplāno savu veiksmi šodien"

 

Projekta nosaukums: Już dziś zaplanuj swój sukces! Plan your success today! Ieplāno savu veiksmi šodien!

Projekta Nr.: 2017-1-PL01-KA219-038368_3

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.martam

Projektam piešķirtais finansējums: 21 675,00 EUR

 

Projekta mērķi:

 • Attīstīt skolēnos prasmes, kas ir nepieciešamas mūsdienu darba tirgū.

 • Iegūt zināšanas par dažādām profesijām, nodarbinātības perspektīvām un būtiskām kvalifikācijām, kas nepieciešamas, veicot konkrētu darbu.

 • Iepazīties ar izglītošanās iespējām vidusskolās, tehniskajās koledžās un profesionāli tehniskajās skolās.

 • Attīstīt radošo pieeju problēmu risināšanā, komunikācijas prasmes, valodu kompetenci  un spēju darboties komandā.

 • Iemācīties, kā talantu, rakstura īpašības un intereses saistīt ar nākotnes karjeru.

 • Paplašināt zināšanas par projektā iesaistīto valstu kultūru un tradīcijām.

 • Pilnveidot IKT prasmes skolēnu un skolotāju vidū

 • Attīstīt zināšanas un prasmes, kas ir saistītas ar karjeras konsultēšanu.

 •  

  Projekta sagaidāmie rezultāti:

 • Tiks radīta inovatīva karjeras konsultēšanas programma jauniešiem, kurā ietilps noderīgi mācību resursi un labas prakses piemēri, kas pārņemti no partnerskolām.

 • Projekts dos ieguldījumu motivācijas un aktivitātes veicināšanā skolotāju un skolēnu vidū.

 • Gūtās zināšanas un pieredze liks nākotnē iesaistīties starptautiskos projektos.

 •  

  Projekta partneri: Polija, Latvija, Horvātija 

  Projekta mājas lapa:

  http://juz-dzis-zaplanuj-swoj-sukces-plan-your-success-today6.webnode.com/ 

  Kandavas internātvidusskola laikā no 2017. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.martam īstenoja stratēģisko partnerību projektu Już dziś zaplanuj swój sukces! Plan your success today! Ieplāno savu veiksmi šodien!( Projekta Nr.: 2017-1-PL01-KA219-038368_30). Mūsu partneri bija skolas Polijā (Lencna) un Horvātijā (Zagreba).

  Projekta gaitā tika īstenotas 16 skolēnu un 18 skolotāju mobilitātes.

  Projekta mājas lapā ir rokasgrāmata, kurā var gūt informāciju par projektā īstenotajām aktivitātēm, kā arī izlasīt projekta dalībnieku iespaidus, darbojoties projektā:

  Erasmus ilustratīvs foto

  "Ieplāno savu veiksmi šodien"skolēnu vizīte Polijā

  No 20. – 26.janvārim mūsu skolas skolēni kopā ar skolotājām Ņinu Zalcmani un Olitu Nordenu piedalās Erasmus + projekta «Ieplāno savu veiksmi šodien» vizītē Polijas pilsētā Leczna. 

  Uzņemošā skola bija Jāņa Pāvila II pamatskola Nr. 4 Lecznā. Projektā piedalās skolēni no Polijas, Horvātijas, Latvijas.

  Lai labāk iepazītu savus partnerus, skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par savām skolām, valsti un pilsētu. Pirmajā tikšanās dienā skolēniem tika organizētas dažādas iepazīšanās spēles – tā rosinot skolēnus vienam ar otru sarunāties angļu valodā, kā arī prast komunicēt savā starpā. Otrajā dienā skolēni devās ekskursijā uz Ļublinu.Trešajā dienā skolēniem tika organizētas dažādas aktivitātes, tā attīstot radošu domāšanu. Ceturtajā dienā skolēni spēlēja dažādas radošas galda spēles. Tā skolēniem atkal bija iespēja darboties grupās, domāt, sarunāties. Vakarā skolēniem tika organizēta diskotēka, kas visiem ļoti patika. Piektajā dienā, pirms došanās uz mājām, skolēni apskatīja Varšavas vecpilsētu, olimpisko sporta muzeju, Kopernika zinātnes centru.

  Prātā ir palikušas daudzas lietas, kā piemēram sirsnīgā sagaidīšana, nemitīgās rūpes par mums, nelielais uztraukums, uzstājoties ar izveidotajām prezentācijām par savu skolu, pilsētu, un valsti, iepazīšanās spēles un aktivitātes, kas attīstīja radošo domāšanu.

  Tā bija iespēja mācīties toleranci, iepazīt citas kultūras, mēģināt paskatīties uz sevi un citiem citādāk, izbaudīt viesmīlību.

  Tika gūts ieskats par Ļublinas un Varšavas ievērojamām vietām, to vēsturi. Daudzas unikālas iespējas piedāvāja Kopernika zinātnes centrs Varšavā.

  Piedalīšanās "Erasmus+"  starptautiskajā starpvalstu sadarbības projektā deva iespēju skolēniem un skolotājiem pavadīt nedēļu ārpus savas ierastās ikdienas vides. Šis projekts sniedza iespēju ielūkoties citu valstu kultūrā, deva iespēju satikt brīnišķīgus cilvēkus, kā arī iespēju atrast jaunus draugus un domubiedrus.

  Mūsu skolēni tika uzslavēti par labajām angļu valodas zināšanām un prasmi komunicēt, kas katrā ziņā nāk par labu viņu pašapziņai. Tā bija iespēja iepazīt citu skolu skolēnus, viņu darbošanos, atvērtību, radošumu, kā arī vērot savus skolēnus citā vidē un citos apstākļos. Lepojamies ar to, ka balsojumā par projekta logo ir izvēlēts logo no Latvijas, un tā autore ir 8.b klases skolniece Emīlija Millere.

  Projekta patieso guvumu un vērtību var izlasīt tā dalībnieces Emīlijas Milleres viedoklī: „Šajā braucienā es ieguvu daudz. Es uzzināju, kā ir dzīvot citā ģimenē, jo iepriekš, man bija bail to pat mēģināt. Vēl pie tam, ka šī ģimene nerunā tavā dzimtajā valodā, mani biedēja. Bet es saņēmos un nebija nemaz tik traki. Es izaugu no savas čaulas un tagad esmu drošāka nekā pirms tam. Es ieguvu daudz draugu, paziņu un pat sadraudzējos ar tiem cilvēkiem, kurus es ikdienā redzu skolas gaitenī. Tagad man ir priekšstats par to, kas notiek ne tikai manā valstī, bet arī ārpus tās. Šis projekts man deva iespēju iepazīt svešo, atklāt nezināmo. Tā es arī iepazinu sevi, sapratu kāda patiesībā esmu un ko es esmu spējīga izdarīt. Cilvēki, kurus es iepazinu, vietas kuras es redzēju un to, ko es uzzināju, es glabāšu savās atmiņās, kā vienu no vislabākajiem un aizraujošākajiem piedzīvojumiem savā dzīvē. To es arī sapratu atvadoties no šiem cilvēkiem. Ja man būtu dota iespēja, es to darītu vēlreiz un vēlreiz. Es šo iespēju ieteiktu ņemt jebkuram, jūs to nenožēlosiet.”

  Projekta koordinatore Ņina Zalcmane

  projekta dalībnieki
  projekta dalībnieki

  Starptautiskā projekta "Ieplāno savu veiksmi šodien" skolotāju vizīte KIVS

  21.-23.martā Kandavas internātvidusskolā viesojās 8 projektā iesaistītie skolotāji no Polijas un Horvātijas. Mācību mobilitātes ietvaros notika eTwinning seminārs par darbošanos TwinSpace vidē, par projekta materiālu ievietošanu. Semināru vadīja eTwinning vēstniece Iveta Milta. Tika izmantoti rīki Padlet, Tricider, Answergarden. Skolotāji māc;ijās, kā eTwinning vidē var noorganizēt videokonferenci.

  Skolotāji iepazinās ar karjeras izglītību Kandavas internātvidusskolā. Kultūras programmā skolotāji devās uz Talsiem, kur apmeklēja radošo sētu un keramikas darbnīcu. Iepazinās ar „Sabiles Sidrs”ražotni. Skolotāji savu radošumu varēja parādīt, darbojoties Silto smilšu studijā Ingas Jefremovas vadībā un mājturības kabinetā, veidojot no pērlītēm spārītes, kur nodarbību vadīja skolotājas Andra Akmeņlauka, Inta Pakalns-Paleja un Marisja Strāķe. Projekta skolotājas iepazinās ar skolu, gidu lomā iejutās 9.b klases skolnieces Eva un Laura. Skolotājas teica ļoti atzinīgus vārdus par skolu, par tās piedāvātājām iespējām un par labi noorganizēto mobilitātes programmu.

  Projekta komanda Kandavā
  Projekta komanda skolā

  Erasmus+ projekta „Ieplāno savu veiksmi šodien” vizīte Kandavas internātvidusskolā

  Šī gada janvārī mūsu skolēni viesojās Polijas pilsētā Lecznā, kur izbaudījām poļu viesmīlību. Maijā bija mūsu kārta uzņemt ciemiņus no Polijas un Horvātijas.

  Projekta partneri ieradās svētdien, 6. maijā. Kopā uzņēmām 16 skolēnus un 4 skolotājas. Kandava sagaidīja viesus ar neierasti siltu un pavasarīgi saulainu laiku.  Daļai skolēnu mājvieta nedēļas garumā tika rasta viesģimenēs, tāpēc milzīgs paldies visiem atbalstītājiem par veiksmīgu vizītes norisi, ieinteresētību, izrādītajām rūpēm, izturību un pleca sajūtu. Skolēnu vecāki aktīvi iesaistījās vakara aktivitāšu organizēšanā, programmā tika iekļautas tādas aktivitātes kā Ventspils akvaparks, Kuldīga,  Ventas rumba, Jūrkalne, izjāde ar zirgiem, projekta dalībnieku pikniks.

  Pirmdiena sākās ar projekta dalībnieku iepazīšanos, skolas apskati un latviešu valodas nodarbību. Pēcpusdienā ciemiņus sagaidīja darbošanās dažādās darbnīcās: mājturības kabinetā tika vārīta frikadeļu zupa un cepti pīrādziņi, angļu valodas kabinetā skolēni veidoja dažādas radošas lietas: rokassprādzes, piespraudīti, magnētu, tāfeles veida piekariņu. Pēc tam skolēni darbojās Silto smilšu studijā un noformēja plakātu par savu valsti. Katram tika dota iespēja izpaust savu radošumu un novērtēt savas spējas, darbojoties konkrētā jomā.

  Otrdien, 8. maijā devāmies uz Tērvetes dabas parku un Rundāles pili.  Izbaudījām parka dabas skaistumu, tīro gaisu, cilvēku radītās koka skulptūras un citus veidojumus. Dabas parks nepārtraukti tiek pilnveidots un šogad varējām viesoties Rūķu pilsētiņā. Parka apmeklējumu interesantu padarīja atraktīvā gide. Viesus pārsteidza Rundāles pils, kas celta pēc F.B.Rastrelli projekta un kas tiek uzskatīta par vienu no izcilākajiem baroka un rokoko arhitektūras un mākslas pieminekļiem Latvijā. Pils parks priecēja ar koši ziedošajām tulpēm.

  Trešdien viesi kopā ar projektā iesaistītajiem skolēniem darbojās  “SIA Aspired” tehniski radošajās darbnīcās. Tehniski radošā darbnīca «JAVA programmētājs» ir aizraujoša un unikāla grīdas spēle, kuras misija ir rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Spēle “JAVA programmētājs” attīstīta loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par programmētāju. Spēle ļauj izmantot skolēnu iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās, kā arī aktīvi trenēt un pielietot loģisko domāšanu, tādējādi saistot skolā apgūtās zināšanas ar nepieciešamo profesijā. Radošā darbnīca „Domino efekts” vairoja dalībniekos komandas garu, kopīgi strādājot pie „sarežģītās mašīnas” radīšanas. Tehniski radošās darbnīcas "Domino efekts" lielākā vērtība ir tās pamācība, ka nekad nevajag apstāties pie pirmās neveiksmes, pat ne pie otrās vai trešās. Ieguldot enerģiju, radošo izdomu, pacietību un visai komandai darbojoties kopā, iespējams sasniegt perfektu rezultātu, kas dalībniekiem spēj sniegt patiesu gandarījumu.

  Pēcpusdienā devāmies uz Šokolādes muzeju Pūrē, kur iepazināmies ar šokolādes tapšanas procesu, un paši piedalījāmies konfekšu izgatavošanā.

  Ceturtdien, 10.maijā devāmies iepazīties ar Kandavas lauksaimniecības tehnikumu, kur skolēni guva ieskatu par tur piedāvāto profesiju klāstu un apskatīja nodarbību telpas. Viesi bija patīkami pārsteigti par lielisko telpu aprīkojumu. Tālāk mēs devāmies uz jauniešu centru „Nagla”, kur iepazināmies ar centra piedāvātajām iespējām. Katrs dalībnieks uztaisīja grāmatzīmi, izmantojot Latvijas rakstus. Pēcpusdienā ciemiņi varēja baudīt mūsu tradicionālo lielo notikumu- Deju dienu. Viesus pārsteidza šī pasākuma vērienīgums, radošums, krāsainība un mūsu skolēnu dejošanas prasme.

  Piektdiena bijā pēdējā mūsu kopīgo aktivitāšu diena. No rīta devāmies uz Rīgu, kur pirmais pieturas punkts bija Amerikas vēstniecība, kur brīvā nepiespiestā gaisotnē notika saruna par darbu vēstniecībā, par NATO, armiju, Eiropas Savienību, vēstures notikumiem, tika uzdoti ļoti daudzi jautājumi. Pēcpusdienā gida pavadībā iepazināmies ar Vecrīgas nozīmīgākajām vietām un tad devāmies uz Majoriem apskatīt jūru. Polijas partneriem jūra atrodas 500 km attālumā, tāpēc viņi ļoti gribēja redzēt mūsu jūru. Priecājāmies par saulē mirdzošo ūdeni, Latvijas skaisto dabu un siltajiem saules stariem. Un tā pienāca laiks atvadīties, kur emocijas netika žēlotas.

  Projekta dalībnieki ieguva jaunas zināšanas par partneru valstīm, to kultūru un tradīcijām, izveidojās draudzīgi kontakti starp skolēniem. Darbošanās projektā  palielināja skolēnu motivāciju mācīties angļu valodu, paaugstināja pašapziņu. Skolēnos veidojās prasme uzņemt viesus gan skolā, gan ģimenē, rūpēties par saviem ciemiņiem visu tikšanās laiku.

  Domāju, ka mums izdevās viss, ko bijām iecerējuši, jo diezgan bieži no saviem projekta partneriem dzirdējām komplimentus un uzslavas par labi noorganizēto programmu.

  Darbošanās projektā- tie bija neaizmirstami mirkļi, bagātas emocijas, neatkārtojama pieredze, jauni draugi, valodas praktiska pielietošana, savas varēšanas apzināšanās.

  Paldies visiem, kas darbojās šajā projektā, kas mūs atbalstīja un uzmundrināja. Labie vārdi vairo pozitīvo enerģiju, ceļ spārnos un dod spēku jaunām virsotnēm.

  Projekta koordinatore: Ņina Zalcmane

  Skolēnu komanda
  projekta dalībnieki

  Projekta partneru vizīte 2018.gada 11.septembrī

  11.septembrī Erasmus+ projekta “Ieplāno savu veiksmi šodien” ietvaros skolā viesojās partneri no Polijas un Horvātijas. Projekta sanāksmē tika analizētas un izvērtētas projektā veiktās aktivitātes, apspriesta turpmākā rīcība, kā arī tika runāts par skolēnu mobilitāti Horvātijā oktobra sākumā. Projekta dalībnieki viesojās lauku sētā “ Indāni” un Kukšu muižā.

  Stapvalstu sanāksme 2019.gada 5. februārī

  ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekta “Ieplāno savu veiksmi šodien” projekta Nr. 2017-1-PL01-KA219-038368_3 sanāksmē piedalījās skolotājas Ņina Zalcmane, Olita Nordena un Gundega Uzuliņa.

  Erasmus+projekta noslēdzošā mobilitātē notika Horvātijā. Projekta sanāksmē tika analizētas projekta gaitā notikušās aktivitātes. Tika izstrādāts plāns, kā tiks apkopoti projektā sasniegtie rezultāti un kā tiks izplatīta ar projektu saistītā informācija. Projekta sanāksmes dalībnieki parakstīja vienošanos par projekta noslēguma aktivitātēm. Tika runāts par projekta gala atskaiti.

  Iepazināmies ar skolu. Kulturāli izglītojāmies, apskatot Zagrebas vecpilsētu. Bijām Horvātijas mazpilsētā-Samoborā- gleznainā pilsētā ar franču šarmu un relaksējošu atmosfēru. Nogaršojām viņu tradicionālo krēmšniti. Samobora ir Horvātijas karnevālu centrs.

  Pateicoties šim projektam, mums bija iespēja redzēt dažādas, interesantas vietas Horvātijā un Polijā, bija iespēja satikt jaunus cilvēkus, kultūras programma paplašināja redzesloku un skatījumu uz dažādām lietām, iepazināmies ar projektā iesaistītajām skolām.

  Skolēniem tā bija iespēja paplašināt savas angļu valodas zināšanas un gūt plašāku ieskatu profesiju pasaulē.

  Skolotāji guva ieskatu projektā iesaistīto skolu izglītības sistēmā un guva idejas savam darbam

  Horvātijā
  bottom of page