top of page
Projekta logo

Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai​

Klimata pārmaiņas un to novēršanai nepieciešamos risinājumus vides izglītībā parasti skaidro trauksmainā un pesimistiskā tonī, neņemot vērā sabiedrības lomu.
Projekts «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» piedāvā atšķirīgu pieeju vides izglītībai, balstītu uz vietējās sabiedrības līdzdalību un sociālo konstruktīvismu. 
Projekts veicina iniciatīvu, uzņēmību un radošumu, kas 21. gadsimta skolas pietuvina reālajai dzīvei, atver sabiedrībai, izmanto inovatīvas aktīvās mācīšanās metodes un padara mācīšanos saistošu.

Mūsu skolas skolēni izvēlējās pētīt Kandavas kopienas izturētspēju vētras gadījumā. Darbs bija ļoti nopietns - reizi nedēļā pēc stundām 6.klases skolēni kopā ar savām audzinātājām Dzintru Mellakaulu un Intu Neicinieci, piepalīdzot dabaszinību skolotājai Inārai Saks, pētīja, intervēja un meklēja risinājumus kā rīkoties. Ļoti precīzi projekta ideju izsaka alegorija - IZTURĒTSPĒJA NENOZĪMĒ  GAIDĪT, KAD PĀRIES VĒTRA, BET – IEMĀCĪTIES DEJOT LIETŪ. 

Projekta laikā skolēni apguva pamatzināšanas par klimata pārmaiņām, apguva prasmi strādāt komandā, izmantoja kopienu kā mācību vidi un veidoja sadarbību ar dažādām iestādēm. 

"Projekta laikā, sadarbojoties ar vietējās kopienas cilvēkiem, es iemācījos sadarboties un pozitīvu domāšanu. Vietējie cilvēki ir tie, uz kuriem varam paļauties" 6.klases skolniece

Vairāk informācijas par projektu var atrast Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai.

bottom of page