top of page
Projekta logo

2011.-2013. m.g. Kandavas internātvidusskolā darbojās Comenius projekts sākumskolai „Ēdamas lietas meža dārzā", kurā mūsu skola sadarbojās ar skolām Velsā, Polijā, Slovēnijā, Spānijā, Itālijā, Portugālē, Somijā un Ungārijā. Projekta rezultātā tapa brošūra „Pasaule caur manu logu", recepšu grāmata un vārdnīcas dabas zinībās; radošās prasmes parādījām projekta aktivitātē „Ko man nozīmē dārzs?", veidojām prezentācijas par saulespuķēm, audzējām Velsas dāvinātās narcises un veicām eksperimentu, kura rezultāti ir apkopoti video: 

Svinējām Eiropas valodu dienu. Īstenojām 23 mobilitātes. Projekta noslēguma pasākumā katrs skolēns saņēma sertifikātu. Skolas apkārtnē košās krāsās ziedošā puķu dobe ne tikai priecē mūsu acis, bet arī māca skolēniem novērtēt dabas skaistumu un rūpēties par to, uzņemties atbildību un dot savu ieguldījumu. Darbošanās projektā ir dažādojusi skolas ikdienu un ir likusi mums vairāk pielietot savas radošās prasmes. Projekts mudināja skolēnus vairāk uzzināt par tām valstīm, ar kurām sadarbojamies un būt ne tikai latvietim, bet arī eiropietim, radīja izpratni par citu tautu kultūru, tradīcijām, augu valsti.

bottom of page