top of page

Inovatīvām idejām atvērta skola, kurā skolēnu un skolotāju savstarpējā sadarbība ir panākumu atslēga

 • Skolā ir labiekārtoti mācību kabineti;

 • Skolēniem ir iespēja dzīvot internātā, kurš katru gadu tiek aizvien vairāk labiekārtots;

 • Četras reizes dienā skolēni var garšīgi un veselīgi paēst skolas ēdnīcā;

 • Iespējama dalība dažādos projektos.

Skolas koris

Interešu izglītības programmas

 • Fitness dejas;

 • Sporta dejas;

 • Sporta spēles;

 • Volejbols;

 • Kokapstrāde;

 • Robotika;

 • ​Datorgrafika;

 • Noformēšana un dizains;

 • Kori;

 • Kustību rotaļas;

 • Krāsu spēles.

Man Hands On Keyboard
LĪderis Manī 1 paradumu koks

Katram Microsoft 365
konts

 • Bezmaksas Office 365 programmatūra;

 • Datņu glabāšana mākonī OneDrive (1 TB);

 • Klases piezīmju grāmatiņas OneNote – skolotāju un skolēnu sadarbībai;

 • Teams – klases grupas, tiešsaistes stundas, kopējās klases sarunas, datņu apmaiņa, virtuālie pārbaudes darbi, savienota ar OneNote;

 • Iespējams izmantot no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu.

Līderis Manī

Pasaules kustība izglītībā, kura balstās uz piecām kopējām pārliecībām:

 • Katrs var būt līderis.

 • Katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte.

 • Pārmaiņas sākas ar mani.

 • Skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.

 • Ir svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.

bottom of page