top of page

2023./2024.mācību gadā skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Lai veicinātu skolēnu labbūtību, esam iesaistījušies sociālā projekta "#Neklusē" aktivitātēs.

Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

Darbosimies programmā "Latvijas skolas soma"

Turpināsim darboties Kurzemes plānošanas reģiona Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Food Coalition”, kas vērsts uz veselīgākas, vietējo lauksaimnieku audzētās produkcijas sekmīgāku iekļaušanu skolu ēdināšanā. 

Kā pilotskola uzsākam darbību Interreg projektā “Green and healthy public catering solution for municipal schools and kindergartens in rural areas” par ilgtspējīgu pieeju skolu maltītēs. 

2022./2023.mācību gadā skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Skola piedalīsies ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātēs.

Kā arī Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

Darbosimies programmā "Latvijas skolas soma"

Kā pilotskola darbojamies Kurzemes plānošanas reģiona Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Food Coalition”, kas vērsts uz veselīgākas, vietējo lauksaimnieku audzētās produkcijas sekmīgāku iekļaušanu skolu ēdināšanā. 

2021./2022.mācību gadā skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Piedalāmies Veselības ministrijas iniciētajā Vispārizglītojošo skolu sociālās ietekmes profilakses programmas „UNPLUGGED”, kas paredzēta 12 līdz 14 gadus veciem skolēniem, lai novērstu vai attālinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu, pilotēšanā

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Skola piedalīsies ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātēs.

Kā arī Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

Bērnu vides skolas vadībā turpināsim darboties kā pilotskola projektā "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā", kuru atbalsta ES programma Apvārsnis 2020. 

Darbosimies programmā "Latvijas skolas soma"

Skolotāji savu profesionālo kapacitāti turpinās celt Erasmus + projektā nr.2019-1-LV01-KA101-060168 “Pedagogu kompetenču pilnveide veiksmīgam mācību procesam” un Erasmus + projektā nr, 2020-1-LV01-KA101-077333 “Pedagogu profesionālā pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai”.

2020./2021.mācību gadā skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Skola piedalīsies ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātēs.

Kā arī Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

Bērnu vides skolas vadībā darbosimies kā pilotskola projektā "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā", kuru atbalsta ES programma Apvārsnis 2020. 

Darbosimies programmā "Latvijas skolas soma"

Skolotāji savu profesionālo kapacitāti cels Erasmus + projektā nr.2019-1-LV01-KA101-060168 “Pedagogu kompetenču pilnveide veiksmīgam mācību procesam

2019./2020.mācību gadā skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Skola turpinās īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

Skola piedalīsies ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātēs.

Kā arī Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

Darbosimies programmā "Latvijas skolas soma".

2018./2019.mācību gadā skolā tiek turpināta darbība Ziemeļvalstu ministru padomes grantu programmas  "Ziemeļvalstu-Baltijas nevalstisko organizāciju sadarbībai" finansētajā  projektā "21st Century: Empowering Girls in Baltics" (Bella).

Skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Skola turpinās īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

Skola darbosies Erasmus+ starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “Juž dziš zaplanuj swój sukces” karjeras izglītībā. 

Skola piedalīsies ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātēs.

Kā arī Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Kā pilotskola izmēģināsim vides projekta "Dabaszinības pilsētā" aktivitātes.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

Uzsāksim darbību programmā "Latvijas skolas soma".

 

2017./2018.mācību gadā skolā tiek turpināta darbība Ziemeļvalstu ministru padomes grantu programmas  "Ziemeļvalstu-Baltijas nevalstisko organizāciju sadarbībai" finansētajā  projektā "21st Century: Empowering Girls in Baltics" (Bella).

Skola turpina darboties Veselību veicinošo skolu kustībā.

Skolā tiek īstenota Džimbas skoliņa, kas palīdz mazajiem bērniem labāk izprast drošības jautājumus.

Skola ir uzsākusi īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

Šogad tiks uzsākts Erasmus+ starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Juž dziš zaplanuj swój sukces” karjeras izglītībā. 

Skola piedalīsies ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) aktivitātēs. 

Izmantosim projektu "Skolas auglis" un "Skolas piens" piedāvātās iespējas.

Veicināsim vides apziņu, piedaloties makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās, kā arī šķirojot atkritumus.

2016./2017.mācību gadā skolā tiek turpināta darbība Ziemeļvalstu ministru padomes grantu programmas  "Ziemeļvalstu-Baltijas nevalstisko organizāciju sadarbībai" finansētajā ​​projektā "21st Century: Empowering Girls in Baltics" (Bella).

Skolotājas Dzintra Mellakaula un Inta Neiciniece līdz oktobra beigām darbosiesEiropas ​Mūžizglītības atbalstītā starptautiskā projektā ​​​​"Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai"

Skolotājas Ņina Zalcmane un Agita Pētersone paaugstināja savas prasmes, mācoties Īrijā un Maltā, piedaloties Erasmus+ KA1 projektā "Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide" (Projekta Nr: 2015-1-LV01-KA101-013284)

Projekta īstenošanas laiks: no 2015. gada 31.decembra  līdz 2016.gada 30.decembrim 
Projekta piešķirtais finansējums: 5310.00  EUR
Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta mērķis ir mūsdienīga un uz inovācijām balstīta mācību procesa nodrošināšana, ieviešot skolā jēgpilnu IKT pielietojumu un uzlabojot mācību metodiku.
Projekta partneri: Malta, Īrija​

Skolotāju komanda (Līga Pūķe, Dzintra Mellakaula, Ņina Zalcmane, Sandra Leite un Elita Lavrinoviča) darbosies projektā "Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām".

2015./2016.mācību gadā skolā tiek turpināts NordPlus Junior projekts  „Today’s and Tomorrow’s Professions in the Global World”. Projektu vada skolotāja Ņina Zalcmane.

Skolas sociālā darbiniece Lolita Liepa un psiholoģe Liene Kalva ir iesaistījušās Ziemeļvalstu ministru padomes grantu programmas  "Ziemeļvalstu-Baltijas nevalstisko organizāciju sadarbībai" finansētajā ​​projektā "21st Century: Empowering Girls in Baltics" (Bella), kurā strādās ar meitenēm, lai trenētu viņu iespējas vadīt savu dzīvi un nekrist par upuri grupas spiedienam, zemam pašvērtējumam, narkotiku lietošanai, u.tml.

Skolotājas Dzintra Mellakaula, Inta Neiciniece un Ināra Saks kopā ar abām 6.klasēm ir iesaistījušās Eiropas ​Mūžizglītības atbalstītā starptautiskā projektā ​​​​"Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai", kuras laikā strādās ar kopienas izturētspēju, izmantojot mācīšanās vidē pieeju. 

Skolotājas Mārītes Rozītes vadībā skolēni turpinās vākt makulatūru, šķirot atkritumus un rūpēties par vidi. 

 

2014./2015.mācību gadā skolā tika īstenots NordPlus Junior projekts „Today’s and Tomorrow’s Professions in the Global World”. Projektu vada skolotāja Ņina Zalcmane.

Skolotājas Mārītes Rozītes vadībā skolēni turpinās vākt makulatūru, šķirot atkritumus un rūpēties par vidi. 

 

2013./2014.mācību gadā skolā tika īstenoti vairāki projekti.  Pētniecības projekts "Ezeru monitorings", kurā bioloģijas un ķīmijas skolotājas Ināra Saks un Dina Melne kopā ar 8.klasēm apsekoja Kandavas Teteriņu ezeru.

Izglītības projektā kopā ar asociāciju "Papardes Zieds" skolotāju grupa un 5. - 6.klases darbojā projektā "Augu vesels".​ Tika apgūts kā atrkatīvā un interesantā veidā mācīt dažādas veselības mācības tēmas. 

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam tika iesniegts projekta pieteikums par internāta siltumefektivitātes uzlabošanu. Projekts tika atbalstīts un skolas internātam tika nomainīti logi un ierīkota rekuperatīvā ventilācijas sistēma. 

​Skola iesaistās Microsoft iniciatīvā "Inovatīvās skolas"

Skolotājas Mārītes Rozītes vadībā skolēni turpinās vākt makulatūru, šķirot atkritumus un rūpēties par vidi. 

bottom of page