top of page

2016./2017.m.g.

9.klases izlaidumi

9.klases izlaidums
9.klases izlaidums
9.klases izlaidums
9.klases izlaidums
9.klases izlaidums
9.klases izlaidums

Vasaras interešu un talantu skola "Jautrās pasakas"

Vasaras nometne
Vasaras nometne

Atvadas no skolas

12.klases izlaidums
12.klases izlaidums
12.klases izlaidums
12.klases izlaidums

Gada noslēguma ekspedīcija

Ekspedīcija
Ekspedīcija
Ekspedīcija
Ekspedīcija

Pateicības stunda

Jau otro gadu mācību gada noslēgumā organizējam Pateicības stundas, kad suminām skolēnus un skolotājus par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, kā arī pateicamies to skolēnu vecākiem, kuri ir ieguvuši visaugstākos rezultātus. Mācību gadu noslēdzot, sumināt varējām 140 skolēnus  jeb 39% no visiem skolas skolēniem:

Pateicības diena
Pateicības diena
Pateicības diena
Pateicības diena
Pateicības diena
Pateicības diena
Pateicības diena
Pateicības diena

Mēs Kandavas novada svētkos

Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki
Kandavas novada svētki

Atvadas no sākumskolas

26.maijā savas atvadas no sākumskolas svinēja 4.klases. Labākie mācībās ieguva Gudrības Pūces. Bronzas pūces ieguvēja - Sindija Kreicberga, Sudraba pūces - Megija Plikšķe, bet Zelta pūci savā īpašumā ieguva Sanama Avetjana

4.klases izlaidums
4.klases izlaidums
4.klases izlaidums
4.klases izlaidums

Māmiņu dienas koncerts

​12.maijā godinājām savas māmiņas, veltot viņām koncertu. Paldies skolotājām Intai Pakalns - Palejai, Sandrai Aukšmukstei un Dacei Rumikai par paveikto darbu sagatavojot priekšnesumus!

Koncerts māmiņām
Koncerts māmiņām
Koncerts māmiņām
Koncerts māmiņām

Pēdējais Zvans 2017

Pēdējais Zvans
Pēdējais Zvans

„Esi aktīvs - bez atkarībām! 2017”

​​8.a klases skolēni godam pārstāvēja mūsu skolu konkursā "Esi aktīvs - bez atkarībām!", kura noslēgums šoreiz notika Zantes pamatskolā. Vajadzēja ne tikai sevi parādīt, bet godam izturēt Zantes raganu pārbaudījumus. Pateicībā par padarīto un to, ka nepadevās atkarību izraisošo vielu kārdinājumam, skolēni ieguva balvu - 4 stundu izklaidi Jūrmalas "Akvaparkā". Paldies konkursa sponsoriem un atbalstītājiem!

Esi aktīvs - bez atkarībām
Esi aktīvs - bez atkarībām
Esi aktīvs - bez atkarībām
Esi aktīvs - bez atkarībām

Zelta Zivtiņas čempionāts

5. a klases skolēni kopā ar savām audzinātājām Zandu Hadaņonoku un Mārīti Lauri bija izcīnījuši iespēju piedalīties ZZ  čempionāta pusfinālā Liepājā.  Tās ir aizraujošas sacensības, kurās skolēni var pārbaudīt sevi fiziskajā sagatavotībā, erudīcijā un atjautībā. Svarīgs ir komandas gars un vienotība. Lai gan ceļazīmi uz finālu neizcīnījām, tomēr esam  priecīgi, ka varējām godam aizstāvēt Kandavas vārdu šajās sacensībās.  

ZZ Čempionāts
ZZ Čempionāts

Radošās laboratorijas rāda ko māk

9.maija vakarā Radošās laboratorijas sniedza savu atskaiti par gada laikā padarīto. Paldies par interesanto vakaru, kurā tika dejots, dziedāts, ēstas kūkas un uzklausīti stāstījumi par to, kā caur ēdieniem tika apgūta "Šampinjonu derība" un iepazīta teātra māksla! Paldies laboratoriju vadītājām - Vitai Eglītei, Agitai Pētersonei, Dacei Rumikai un Evitai Laizānei, kā arī, protams, darbīgajiem vidusskolēniem! Ja arī Tu vēlies piedalīties šādā piedzīvojumā gada garumā, tad droši nāc mācīties Kandavas internātvidusskolas 10.klasē!

Radošās laboratorijas
Radošās laboratorijas
Radošās laboratorijas
Radošās laboratorijas

Skolotāji turpina izglītoties

28.aprīlī interesenti turpināja apgūt kombinēto mācību metodes. Šoreiz kārta bija pienākusi pašvadīto mācību metodei ar kuru iepazīstināja Elita Lavrinoviča. Bet iesākumā Sandras Leites vadībā skolotāji dalījās pieredzē par to, kā izdevās īstenot savās stundās apvērstās mācības vai kādu no rotācijas metodēm - staciju vai telpu rotāciju. 

Mācības
Mācības

Savukārt Dabas vides estētikas studijā varēja apgūt smilšu mandalu veidošanas tehniku:

Smilšu mandalas
Smilšu mandalas

Ierindas skate

Ierasti šajā laikā Kandavas internātvidusskolā notika Deju diena. Bet ir pagājuši jau desmit gadi un gribējās ko jaunu, tāpēc ar skolotājas Innas Jēkabsones iniciatīvu mūsu skolā 27.aprīlī šogad notika Ierindas skate. Tajā piedalījās visi, arī 13.klase - skolotāji 

Ierindas skate
Ierindas skate

Karjeras dienas 2017

27.aprīlī bija iespēja mūsu skolēniem iepazīt 11 profesijas. Katram skolēnam no piedāvātā profesiju klāsta bija iespēja izvēleties divas, kuras viņam interesēja visvairāk. Paldies skolas Padomei, kura palīdzēja noorganizēt šo pasākumu!

Karjeras diena
Karjeras diena
Karjeras diena
Karjeras diena

Matemātikas konkurss "Kopā gudrāk"

Apsveicam mūsu 7.a klases komandu, kuri ieguva 1.vietu novada matemātikas konkursā "Kopā gudrāk"​, kas notika 27.aprīlī Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. 

Mācās ne tikai skolēni

21.aprīlī gandrīz visi skolas skolotāji piedalījās kursos par refleksijas un atgriezeniskās saites veidošanas nepieciešamību un izmantošanas iespējām. Dienas pirmajā pusē tika vērotas mācību stundas, savukārt pēcpusdienā Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” vadītāja Rolanda Ozola vadībā klausījāmies, domājām un diskutējām.

kursi
kursi

Koncerts "Raibā virpulī"

25.aprīlī Kandavas kultūras namā drosmīgie varēja sevi apliecināt koncertā "Raibā virpulī", kura idejas autore un režisore ir mūsu skolotāja Inta Pakalns - Paleja, koncertu vadīja ​8.a klases skolniece Sintija Bondarenko​, bet koncerta dalībnieku vidū bija Loreta Lote Makovska, Agnis Otto, Diāna Meijere, Paula Annija Pandere, Melita Leitlande

koncerts

Sadejojam Kandavā

2017.gada 19.aprīlī Kandavas  pilsētas Kultūras namā notika Kandavas  novada izglītības iestāžu skolēnu deju kolektīvu skate - festivāls “Sadejojam Kandavā”, kura 2.daļā skatītājus priecēja arī novada sporta dejotāji, tai skaitā arī mūsējie skolotājas Agitas Pētersones vadībā. 

Sadejojam Kandavā
Sadejojam Kandavā

Apsveicam pētniecisko darbu autorus!

Sirsnīgi sveicam ar Agnetu Kolodu ar skolotāju Mārīti Rozīti par iegūto 3.vietu Valsts 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē ar darbu „Tūrisma ietekme uz alām Abavas senlejā”

Savukārt Kandavas novada 5. - 9.klašu skolēnu pētniecisko darbu 6. konferencē 6.aprīlī mūsu Margarita Selīna Bogdanova, Sintija Bondarenko ar darbu „Lībiskā dialekta tāmnieku izloksnes īpatnības Kandavas vecākās paaudzes cilvēku valodā” (darba vadītāja Sandra Aukšmukste) ieguva 1.vietu, bet Vanesa Solovjova, Laura Cimmermane „Cukura un kalcija saturošu produktu ietekme uz zobo izturību”  (darba vadītāja Elita Lavrinoviča) ieguva 3.vietu

Kandavas novada 2.-4.klašu pētniecisko darbu konferencē, kas notika 2017.gada 11.aprīlī, Annemarija Štrausa  no 2.b klases par darbu “Dzīvnieku uzturēšanās laiks patversmē” (darba vadītāja Gundega Šalme) ieguva II pakāpes diplomu.

Projekts "Dienasgrāmata 2017"

Mūsu skola  ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata  2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām.
Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, kura patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.

Dzintariņu vakars

0.martā skolā aizsākās jauna tradīcija - devīto klašu skolēni svinēja Dzintariņu vakaru.  Līdzīgi kā 12.klase savā Gredzenu vakarā, tā arī devītie skatītājus priecēja ar anekdošu ​skečiem par skolas dzīvi un pat veselu mūziklu "Princese Gundega un karalis Brusubārda". Tagadējās un sākumskolas audzinātājas apdāvināja savus audzēkņus ar dzintariņiem, pretī saņemot ziedus un pateicības vārdus. 

Dzintariņu vakars
Dzintariņu vakars
Dzintariņu vakars
Dzintariņu vakars

Koru skate​

28.martā Kandavas internātvidusskolā notika novada skolu koru un ansambļu skate, kā arī dziedošo kolektīvu festivāls. Skatē piedalījās arī mūsu 1. - 4.klases koris, zēnu koris (ieguva 1.pakāpes diplomu) un 5. - 9.klašu meiteņu koris (2.pakāpes diploms)​​

Koru skate
Koru skate
Koru skate
Koru skate
Vecāku diena

Darbu uzsāk vecāku skoliņa

Pusaudžu vecāki tiek aicināti piedalīties psiholoģes Lienes Kalvas vadītājās nodarbībās pēc ​centra "Dārdedze" izstrādātās programmas "Ceļvedis, audzinot pusaudzi". Nodarbības notiks reizi nedēļā ceturtdienās no plkst. 17.30 līdz 19.30 (2 stundas) internātvidusskolas telpās. Ir izmaiņas nodarbību uzsākšanas laikā - pirmā tikšanās būs 30.martā nevis 23.martā. Vecākiem lūgums pieteikties līdz 29.martam.

Skolēni - atpūšas, skolotāji - mācās

Skolotājas Dz.Mellakaula, L.Pūķe un S.Leite apmāca savus kolēģus kombinēto mācību metodēs. 13.martā tika apgūta rotācijas metode un apvērsto mācību pieeja. 

kursi
kursi
kursi
kursi

Pirmās klases 100.mācību diena

100.diena
100.diena
100.diena

Sudraba gredzenu vakars

​Šī gada divpadsmitie iepriecināja savus kolēģus ar izrādi "Septiņas vecmeitas", kur viss kā dzīvē - vientuļu sieviešu vēlme vadīt citu dzīves, pārpratumi, kašķi un beigās liela mīlestība.... nu, mēs ceram, ka liela mīlestība. :) Lai vai kā, bet mūsējie pirms izlidošanas no ligzdas ir apgredzenoti. Lai droša lidošana!

Gredzenu vakars
Gredzenu vakars
Gredzenu vakars
Gredzenu vakars

Projektu nedēļa 2017

No 6.marta līdz 10.martam skolā ir ļoti saspringts laiks, jo lielākie gatavo referātus un pētnieciskos darbus, mazākie izstrādā dažādus projektus, pa vidam vēl jāpaspēj piedalīties kādā olimpiādē un konkursā. Vienā vārdā - darbīgi!

Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Konkursa rezultāti

Zēnu mājturības kabinetu atklāšana

Zēnu mājturības kabinets
Zēnu mājturības kabinets
Zēnu mājturības kabinets
Zēnu mājturības kabinets

Pētniecisko darbu lasījumi novadā

Mūsu 12.klases skolnieces Agneta Koloda un Krista Kristāna Freimane ieguva tiesības piedalīties reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Agneta pētīja tūrisma ietekmi uz Abavas alām, bet Krista - Līgupes pārmaiņas gadu laikā. 

ZPD
ZPD

Mīlestības skulptūras

14.februārī skolā notika Mīlestības dienai veltīts pasākums ar moto "Mīlestības skats aizdedzina uguni, ko ikdienas pelni un paša vājumi noslāpē. Mīlēt un būt mīlētam – šai mijiedarbībā slēpjas cilvēka dzīves augstākā jēga. Miegaina ir mīlestība, kas nepārveido. Īsta mīlestība cilvēku vērš radības brīnumā." (Z. Mauriņa)


 

Jau no janvāra beigām Kandavas internātvidusskolā pēcpusdienās notika gatavošanās īpašam pasākumam, ar kuru skolā sāk veidoties jauna tradīcija. Par godu Valentīndienai katras klases skolēni vēra vaļā savas ideju lādes, tādējādi radot paši sev svētkus – sportiskā garā ar radošu pieeju. Skolēni ar aizraujošām kompozīcijām, to nosaukumiem, īpaši piemeklētu mūziku un tērpiem uzbūra savos priekšnesumos visdažādākās Mīlestības skulptūras.

Mīlestības skulptūras
Mīlestības skulptūras
Mīlestības skulptūras
Mīlestības skulptūras

Negaidīti pasākuma laikā ieradās ciemiņi – Vinnija un Mikipele (sporta skolotājas Inna un Baiba), kas ikvienu pārsteidza ar savu jautro iestudējumu. Visiem bija iespēja arī fotografēties īpaši veidotā fotostūrītī. Vēlāk skolēni sacentās aizraujošajās mīlestības stafetēs.

Pēc mīlošās žūrijas ieskatiem katras klases izrāde tika nominēta, saņemot kārumus un atzinības rakstus.

Mīlestības skulptūras
Mīlestības skulptūras
Mīlestības skulptūras

Vakarā par godu šai dienai visi varēja priecāties mīlestības disenītē, ko organizēja paši vidusskolēni.

Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja, mācīja, ģērba, atbalstīja! Paldies visiem skolēniem, kas iesaistījās, domāja, mēģināja un piedalījās zāles dekorēšanā!​

Skolas auglis

​Februāra mēnesī skolēni aktīvi pētīja kā garšīgi izmantot dažādos ēdienos ābolus. Izpētīja un padalījās arī ar citiem, ierīkojot ābolu ēdienu recepšu izstādi

Skolas auglis
Skolas auglis
ABC Skoliņa

2016./2017.mācību gada I semestra izcilnieki

Ziemassvētku pasākumi 2016

Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki
Ziemassvētki

M​īlestības diena

Tradicionāli decembrī mūsu pirmīši tiek aicināti uz Mīlestības dienas pasākumu, kuru organizē kristīgās ētikas skolotāja Dzintra Mellakaula ar 7.b klasi. Prieks par varēšanu skaisti izstāstīt stāstu un saņemtajām dāvanām! 

Mīlestības diena
Mīlestības diena

Ziemassvētkus radām paši!

Istabiņu konkurss
Istabiņu konkurss
Istabiņu konkurss
Klašu konkurss
Klašu konkurss
Klašu konkurss

Dzintra Mellakaula ieguvusi atzinību UNESCO 
akcijā "Pasaules lielākā stunda"

Pasaules lielākā stunda

Gaidot Ziemassvētkus pilsētā un skolā

Gaidot Ziemassvētkus
Gaidot Ziemassvētkus
Gaidot Ziemassvētkus

Mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji

Skola laikam uzliek savu zīmogu visiem tās iemītniekiem. Un tādēļ mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Lai pārņemtu labāko pieredzi tiek organizētas atklātās stundas un diskusijas. Decembrī skolotāji piedalījās meistarklasē par formatīvo vērtēšanu. 

kursi
kursi

Apsveicam mūsu zēnu un meiteņu komandas ar 1.vietu
Tautas bumbas turnīrā!

Tautas bumba

Apsveicam mūsu dežuranti Ēriku Āboliņu ar 
Kandavas novada Pateicības saņemšanu!

Sumināšana
Ērika Āboliņa

Mūsējie koncertā "Es savai Tēvzemei"

Koncerts Latvijai
Koncerts Latvijai
Koncerts Latvijai
Koncerts Latvijai

Latvijas dzimšanas diena

LV dzimšanas diena
LV dzimšanas diena
LV dzimšanas diena
LV dzimšanas diena
LV dzimšanas diena
LV dzimšanas diena
LV dzimšanas diena

Konc​erts Sātu baznīcā

11. novembris bija mūsu skolas zēnu korim īpaša diena. Kopā ar Tukuma 2. pamatskolas kori un mūsu literāro pulciņu zēni sniedza koncertu Sātu baznīcā.

zēnu koris

Arī mūsējie piedalījās Lāčplēša dienas Stipro Skrējienā

Drosmīgie saņēma visu savu dūšu un devās izmēģināt spēkus Kandavas novada Lāčplēša dienas stipro skrējienā. Lielie zēni ieguva 3.vietu. Apsveicam! ​Bet drosme piedalīties bija pat 1.klases skolēniem kopā ar audzinātāju Baibu Straupmani un 2.b klases drosminiekiem ar Gundegu Uzuliņu. 

Stipro skrējiens
Stipro skrējiens
Stipro skrējiens

Cildens mans novadiņš

Cildens mans novadiņš
Cildens mans novadiņš

Mūsējie novada konkursā "Skaista mana Latvija"

Konkurss
Konkurss

Mārtiņš bija labs vīriņš

1. - 4.klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām piedalījās jautrā un izzinošā pasākumā "Mārtiņš bija labs vīriņš" - gāja rotaļās, radīja lapu tērpu Mārtiņam, cienājās ar pīrādziņiem un veica vēl daudz jautru uzdevumu. 

Mārtiņi
Mārtiņi

Mārtiņtirgus

Tradicionāli šajā laikā skolā notiek lielā tirgošanās. Tirgotāji bija daudz un produkcijas izvēle - liela. Varēja nopirkt gan kārumus, gan veselību veicinošus produktus, gan stila priekšmetus tuvākajiem svētkiem - Latvijas dzimšanas dienai un Ziemassvētkiem. Paldies visiem tiem, kuri palīdzēja mazajiem tirgotājiem saražot skaistās un garšīgās lietas! 

Mārtiņtirgus
Mārtiņtirgus

Dalība "Saldus Kauss 2016"

3.b klases dejotāji Sindija Vaitovska un Alekss Oļševskis skolotājas Agitas Pētersones vadībā piedalījās 3.starptautiskajās atklātajās sporta deju sacensībās "Saldus Kauss 2016" 1.sesijā Deju Skatē. Aleksis un Sindija nodejoja ļoti labi, ritmiski un skaisti. Tika saņemti diplomi, piemiņas medaļas un nelielas dāvanas. Bet pats galvenais - mazie dejotāji ieguva drosmi nākamreiz piedalīties jau sacensību sesijās. 

Dejotāji
Dejotāji

Zīļu vākšanas konkursā 2.vieta!

Mūsu skolas skolēni visu oktobri centīgi vāca zīles un 4.ab klases ieguva novadā 2.vietu, nodrošinot arī skolai 2.vietu zīļu vākšanas konkursā. Cīņa bija sīva un līdz pēdejam brīdim turējāmies 1.vietā, līdz Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēni ​tomēr ieguva uzvaru. Bet tagad varam teikt, ka arī mēs esam pielikuši roku slavenās Kandavas zīļu kafijas radīšanā.

Zīļu vākšana
Zīļu vākšana

Putras diena 2016

4.klašu audzinātājas Evita Švarca un Dana Celmiņa kopā ar savām klasēm noorganizēja Putras dienas pasākumu pārējiem skolas sākumklašu skolēniem. Tika gan putra vārīta, gan dziedāts un dejots. Balviņas laipni sagādāja ​uzņēmums "Rīgas Dzirnavnieks". 

Putras diena
Putras diena
Putras diena
Putras diena

Liepājas Goda teātra izrāde "Tikai nesaki nevienam"

Mēs visi cenšamies atbilst kādas sabiedrības normām, vēlamies būt pieņemti, bet reti kad esam gatavi pieņemt otru, ja tas neatbilst mūsu priekšstatiem, tādējādi veidojot apburto loku, kurā atrodas arī Rasas Bugavičutes ​lugas "Tikai nesaki nevienam.." galvenie varoņi. ​

 

Režisors - Leons Leščinskis

 

Lomās: Anete Berķe vai Laura Jeruma, Edgars Ozoliņš, Rolands Beķeris un Kaspars Gods

Izrāde notiek 17.oktobrī pkst.10:35 KIVS Svinību zālē. Biļetes cena: 3,00 €

Dalība starptautiskā projekta 
"Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai" konferencē

No 10. līdz 11.oktobrim Īrijas ekociematā Cloughjorgan​​ notika projekta "Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai" noslēguma konference, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolotājas Elita Lavrinoviča, Inta Neiciniece un Dzintra Mellakaula. Šajā konferencē skolotājas dalījās ar savu veiksmīgo pieredzi, izmēģinot šī projekta mācību programmu par kopienas izturētspējas stiprināšanu un sadarbību ar pilsētas institūcijām. 

Projekta dalībnieki
Projekta dalībnieki

Patstāvības diena

Tradicionāli skolēni saviem skolotājiem Skolotāju dienā dāvina kādu skaisti izveidotu vides objektu. Šoreiz tā bija krāšņa Ziedu kūka. Kamēr skolotāji iepazina Jelgavas pusi, jaunie skolotāji no vidusskolas klasēm labi tika galā ar saviem pienākumiem.

Skolotāju diena
Skolotāju diena
Skolotāju diena

Ugunsdrošības diena

Drošība
Drošība
Džimba

Skolā sāk darboties Džimbas skola

Sveiks!

 

Mans vārds ir Džimba. Es kopā ar skolas psiholoģi Lieni Kalvu esmu šeit, lai palīdzētu sarežģītas lietas par bīstamām situācijām, ar kurām bērni var saskarties​ ikdienā, padarīt par viegli uztveramām un bērnam saprotamām! Bērni mācīsies ar prieku un jutīsies pasargāti un droši lielajā pasaulē! Man palīdzēja sagatavoties centrs ​"Dārdzedze" un es savas zināšanas tagad esmu gatavs nodot tālāk. 

 

Man prieks būt šeit, jo ir iespēja iedraudzēties ar daudziem jauniem draugiem. Ja ieraugiet mani skolā, droši nāciet klāt, atbildēšu uz visiem jautājumiem un centīšos palīdzēt, cik spēka. 

 

Uz tikšanos! ​​​​​​

Olimpiskā diena

Olimpiskā diena
Olimpiskā diena
Olimpiskā diena
Olimpiskā diena
kross
kross
kross
futbols

Pīrādziņu skrējiens

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros Kandavā notika Pīrādziņu skrējiens, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni un skolotāji. Dažādās aktivitātes turpinājās stundas garumā, tās laikā varēja soļot, skriet vai nūjot gan pa sporta laukumu, gan doties līdz tuvējam mežam, galvenais, tieši pēc stundas atgriezties, lai tiktu pie nopelnītajiem pīrādziņiem un tējas.

Pīrādziņu skrējiens
Pīrādziņu skrējiens
Pīrādziņu skrējiens
Pīrādziņu skrējiens

Priecājamies par iegūto Maximas akcijā "Savai skolai"

Maxima akcija
Maxima akcija

Kamēr lielie un skolotāji priecājas par galda tenisa spēli, tikmēr pirmīši b​urtus labāk apgūst, izmantojot kinestētiskās smiltis

Maxima akcija
Maxima akcija

Tiek atklātas radošās laboratorijas

Radošās laboratorijas

15.septembrī plkst.15.00 vidusskolēni ​tikās ar šī mācību gada iespējamo radošo laboratoriju vadītājiem, kuri prezentēja kad un kādā veidā varētu attīstīt savu radošumu.

 

Arī šogad varēs mācīties dejot, dziedāt, gatavot garšīgu cienastu un apgūt vārda mākslu.

 

Garšas laboratoriju vadīs Evita Laizāne, Mūzikas - Dace Rumika, Vārda - Vita Eglīte, bet Deju laboratoriju vadīs Agita Pētersone. 

Gudrs vēl gudrāks

Arī mūsējie piedalās TV šovos! ​Beta Beāte Makovska14.septembrī kopā ar līdzjutējiem no savas 6.b klases piedalījās TV spēlē "Gudrāks, vēl gudrāks" 6.klašu grupā.

Piedzīvojums bija visas dienas garumā. Skolēni iepazinušies ar televīzijas darba procesu, aktīvi jutuši līdzi Betai un izmantojuši iespēju kontaktēties ar populāriem cilvēkiem, tai skaitā raidījuma vadītājiem Valteru Frīdenbergu un Kasparu Ozoliņu. 

Dzeju dienas Kandavas internātvidusskolā

Nu jau otro gadu mūsu skolas skolēni dzeju dienas atzīmē piedaloties literārajā spēlē. Šogad spēles nosaukums bija "Poētisma pavedieni pilsētvidē" un uzdevumi bija ļoti radoši:

1) Atrodi pilsētā vārdu "Kandava" un saceri akrostihu!

2) Aizej uz Kandavas romantiskāko vietu un saceri dzejoli ar atskaņām!

3) Aizej uz Kandavas jauno bibliotēku un sameklē dzejoļus par Kandavu!

4) Atrodi Kandavā kādu literāro tēlu un izveido kaligrammu!

5) Aizej uz Kandavas novada muzeju un atrodi informāciju par dzejniekiem - novadniekiem!

6) Ieskaties dabā un saceri haiku par krāšņo rudeni! 

Dzejas dienas
lasīšanas stunda
Tikšanās ar Lauru Dreiži
Dzejas dienas

Iepazīstot Kandavu

Iepazīstot Kandavu

1.septembris aizvadīts!

Ar sauli, skaistiem ziediem un sapucētiem bērniem ir atnācis 1.septembris - Zinību diena. Mazākos skolas iemītniekus - 1.klases skolēnus - sveica Sprīditis ar Pokemoniem, pirmīšu slēptākās vēlmes krāsainie baloni uznesa tuvāk zvaigznēm, bet novada pašvaldība dāvāja skolas somas, lai būtu kur zinības krāt. Tagad atliek tik mācīties. Lai izdodas! 

Zinību diena
Zinību diena
Zinību diena
Zinību diena
Zinību diena
Zinību diena
Zinību diena
Zinību diena

Lepojamies ar saviem skolotājiem!!! 

Kandavas novada gadskārtējā pedagogu konferencē 26.augustā Gada Skolotāja titulu sākumskolā ieguva mūsu skolotāja Evita Švarca, Gada Skolotāju titulu pamatskolas grupā ieguva Dace Grosa. Savukārt skolotāja Dzintra Tauriņa ieguva balvu par mūža ieguldījumu izglītībā.

Gada Skolotāji

Jaunās dienasgrāmatas un Sekmju grāmatiņas ir klāt!

Šajā mācību gadā arī Kandavas internātvidusskolā būs īpašās skolas dienasgrāmatas, pateicoties sadarbībai ar Liepājas Universitātes Zinātnes un inovācijas parku. 8. - 9.klašu skolēniem dienasgrāmatu vietā būs sekmju grāmatiņas. 


 

Skola izmanto E-klases pakalpojumus, bet, ņemot vērā to, ka visi vecāki nelieto vai viņiem nav iespēju lietot elektronisko dienasgrāmatu, tad paralēli elektroniskajai sistēmai tiek lietotas arī papīra dienasgrāmatas.

Dabas vides estētikas speciālisti

19.augustā Kandavas dabas vides estētikas kursa grupa noslēdza savu gandrīz divus gadus garo apmācību un ieguva sertifikātus.  Svinības notika Skultē, kur jūra, ūdens un vējš bija klāt svinīgajā izlaidumā. Tagad Kandavas internātvidusskola var lepoties ar izglītotiem speciālistiem. Ingai Jefremovai varēs palīdzēt jau 5 skolotājas - Una Budžena, Ilze Babre, Kornēlija Lāce, Gita Kleinberga, Agita Pētersone. ​

Vides estētika

Mūsu skolotājas dalās savā pieredzē Vides izglītotāju asociācijas saietā

5.augustā Mālpils internātpamatskolā Vides izglītotāju asociācija rīkoja gadskārtējo saietu vides izglītotājiem no visas Latvijas. Mūsu skolotājas Dzintra Mellakaula un Inta Neiciniece šajā saietā vadīja nodarbību par projekta "Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai" pieredzi Kandavas internātvidusskolā. Ugunskristības pagāja labi un skolotājas lieliski tika galā. Augusta beigās skolotājas savu pieredzi prezentēs arī Kandavas novada rīkotajās meistarklasēs. 

VIA Saiets

Lettiska Hjälpinsamlingen nometne Sandbijā

Šajā vasarā 12 mūsu skolas sākumklašu skolēniem bija lieliska izdevība piedalīties Lettiska Hjälpinsamlingen sponsorētajā nometnē Sandbijā. Skolēni 3 nedēļas varēja iepazīt Zviedrijas kultūru, apgūt jaunas prasmes un atpūsties mūsu audzinātāju Gitas Kleinbergas un Gundegas Uzuliņas vadībā, kurām palīdzēja 8.klases meitenes. Liels paldies mūsu labvēļiem - Lettiska Hjälpinsamlingen! 

Nometne
Nometne
Nometne
Nometne
bottom of page