top of page
  • Admin

Dzejas diena 2018

12. septembrī skolā viesojās absolvente Iveta Pudāne kopā ar savu dēlu Rihardu Pudānu, lai aicinātu klausītājus uz dzejas stundu "Ar tauriņiem dejojot". Sākumā skolotāja Vita Eglīte nolasīja fragmentu no 1997. gada "Tukuma Ziņotāja'', ka Iveta Priede (tag. Pudāne) konkursā "Zvirbulis '97'' runāja pašas sacerēto dzejoli ''Tai dienā" un tika izvirzīta reģionālajam konkursam.

Ivetas stāstījums par sevi un dzīvi tika ietverts arī dzejas lasījumos, ko emocionāli papildināja viņas dēla Riharda, Juglas vidusskolas 10. klases skolnieka, ģitāras spēle un dziedāšana. Uzstāties ar Ivetas dzejas lasījumiem bija iespēja arī mūsu skolēniem. Riharda dziedāšana tā saviļņoja, ka dziedājām līdzi. Rihards pastāstīja, kā patstāvīgi iemācījies spēlēt ģitāru, un aicināja arī mūs darīt to, kas tiešām patīk, un neapstāties pie sasniegtā. Galvenais - jābūt mērķim.

Paldies Ivetai un Rihardam par gaišumu, sirsnību un pozitīvajām emocijām!


"Dzīvē svarīgi

It visur klātesošam būt

Un mīlēt citus tā,

Lai paša sirds to jūt."

(I. Pudāne krājumā ''Ar tauriņiem dejojot")

146 views

Recent Posts

See All
bottom of page