top of page
  • Admin

Mana tautas dziesma

Kā jau katru gadu, arī šogad 29. janvārī notika jaukais solistu festivāls Mana tautas dziesma, kur tika izpildītas latviešu tautas dziesmas a capella (dziedājums bez pavadījuma). Festivāls notika Kandavas Mākslas un mūzikas skolas skanīgajā zāle. Bija sabraukuši dziedošie bērni no visa Kandavas novada.

Mūsu skolu pārstāvēja skolēni no dažādām klasēm. Ar savām skaistajām, dzidrajām balsīm visus priecēja Melita Leitlande (5. a klase) ar grūtu un plaša diapazona dziesmu ”Mazs bij tēva novadiņš”, Diāna Meijere ( 8. b klase) ar skanīgo dziesmu „Trīcēj kalni, skanēj meži”, Elizabete Linkēvica ( 4.a klase) ar jautro, atraktīvo dziesmu ”Kaķīts kurmi dancināja”. Bet mazie pirmklasnieki Rūdis Babris un Laura Kulmane dziedāja jestru duetu „Kur tad tu nu biji, āzīti manu”, precīzi un atraktīvi. Pēc uzstāšanās visi iepazinās ar latviešu tautas rotaļām, ko bija sagatavojusi katra skola.

Nodziedāt melodiju vienam bez pavadījuma ir ļoti grūti, tomēr mūsējie noturējās godam. Man liels prieks un gandarījums par bērnu pārliecinošo dziedājumu un vēlmi ar prieku dziedāt mūsu senču atstāto mantojumu.

Skolotāja Evita Ernštreite

136 views

Recent Posts

See All
bottom of page