top of page
  • Evita Švarca

Smilšu kino un aplikācijas

1.un 2.aprīlī mūsu skolas sākumskolas skolēniem projekta Latvijas Skolas soma ietvaros bija brīnišķīga iespēja piedalīties radošajās darbnīcās "Smilšu kino un aplikācijas".

Skolēni ar interesi vēroja smilšu mākslinieču pirkstu un roku radītos mākslas darbus mūzikas pavadījumā, kas parādās, pārveidojas un atkal top no jauna, veidojot skaistus, emocionāli bagātus vizuālos tēlus un stāstus.

Skolēni arī paši kļuva par māksliniekiem un izbaudīja smilšu brīnumainās īpašības un daudzveidīgās pārvērtības, darbojoties individuāli un mazās grupās.

Interesanti, krāsaini un daudzveidīgi darbiņi radās, veidojot smilšu aplikācijas. Skolēni darbojās ar patiesu izziņu, aizrautību un interesi.

Radošajās darbnīcās divu dienu garumā skolēni mācījās un uzzināja daudz jauna par smiltīm kā daudzveidīgi izmantojamu materiālu, pilnveidoja savas klausīšanās, stāstījuma veidošanas, vizualizēšanas prasmes. Atsauca atmiņā dažādus dzīvniekus, literāro darbu tēlus, pasaku varoņus. Pilnveidoja sadarbības prasmes.

Skolēniem nodarbības ļoti patika. Gūta jauna pieredze un apstiprinājums tam, ka var jaunas prasmes un iemaņas apgūt, radoši darbojoties.

54 views

Recent Posts

See All
bottom of page