top of page

Dzejas dienas 2019

11. septembrī jau tradicionāli Dzejas dienas mūsu skolā tiek atzīmētas ar lasīšanas stundu "Draugos ar grāmatu" visā skolā, kad vienlaicīgi lasa gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki. Šogad šajā dienā norisinājās arī akcija "Dzeja ar krītu" - dzeja tika rakstīta gan uz tāfeles visās mācību stundās, gan klasē uz grīdas, gan arī skolas pagalmā uz asfalta - izturīgākie par spīti lietum neatlaidīgi turpināja rakstīt...Sev tuva vai pašsacerēta dzejoļa "pēdas" kā krāsainas kļavu lapas izdaiļoja skolu un tās apkārtni.

113 views

Recent Posts

See All
bottom of page