top of page
  • Admin

Gada Jaunietis 2019

Kandavas novadā konkurss norisinās jau 8. gadu un to organizē Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ''Nagla'' sadarbībā ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi. Konkursa mērķis ir apzināt Kandavas novada aktīvos jauniešus, veicinot viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, popularizējot individuālu talantu pilnveidošanu. Prieks, ka nu jau trešo gadu mūsu skolas skolēni ir aktīvi konkursa dalībnieki. Suminām šī gada Gada Jaunietis 2019 titula ieguvēju (16 - 18 gadu grupā) 11.klases skolnieci Sintiju Didrihsoni. Priecājāmies arī par Beātes Fabjančikas un Roberta Pūliņa uzņēmību. Tas nav vienkārši! Mēs lepojamies ar jums visiem!

54 views

Recent Posts

See All
bottom of page