top of page
  • Admin

Skolotāju diena 2023

Updated: Oct 16, 2023

Mūsu skolā Skolotāju diena oktobra sākumā tika pieminēta bieži. Vispirms jau pirms pirmās oktobra svētdienas novēlējām viens otram skaistus svētkus. Tad 5.oktobrī, kas sakrita arī ar Starptautisko Skolotāju dienu, Šlokenbekas muižā kopā ar citiem novada skolotājiem suminājām mūsu pedagogus, kuri ieguva Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus par radošu un izcilu pedagoģisko darbu - Agitu Riekstiņu, Olitu Nordenu un Gundegu Šalmi. Darba jubilejā Atzinības rakstu saņēma arī skolas direktore Elita Lavrinoviča. Savukārt 6.oktobrī svētkus atzīmējām skolas ļaužu lokā. Vispirms ar labiem vārdiem un ziediem sveica 9.klašu skolēni, kuri atļāva skolotājiem vienu stundu atpūsties, kamēr paši izmēģināja spēkus skolotāju lomā. Savukārt jau pašā vakarā tika piešķirta balva "Uz virsotnēm 2023" skolotājiem, kuri uzdrošinājās paplašināt skolas robežas un vest savus skolēnus ārpus tām dažādās aktivitātēs - Igoram Zaļevskim, Gundegai Uzuliņai, Vitai Eglītei un Baibai Straupmanei. Izglītības pārvaldes Pateicības rakstus par apzinīgu un izcilu darbu saņēma skolas medmāsa Laura Kronberga, pirmsskolas skolotāja palīgs Dace Kulmane un vēl vesela virkne pedagogu, kuri ar saviem skolēniem bija piedalījušies dažādos konkursos un olimpiādēs. Atzīmējām lielākas un mazākas darba jubilejas un laiku pavadījām jautrās aktivitātēs līdz pat otrajiem gaiļiem.172 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page