top of page

Tu nekad vairs neteiksi, ka kaut ko nevari!

Šajā mācību gadā 12. klase ir iesaistījusies projektā “Līderis manī” ar mērķi papildināt savu emocionālo bankas kontu, izvērtējot svarīgāko.

Tāpēc 26. – 27. septembrī atpūtas bāzē “Kliģi” 12.klase izvēlējās piedzīvojumu faktoru “Ūdensputni” – aizraujošu un izzinošu piedzīvojumu trasi, aktīvi pavadot laiku kopā ar klasesbiedriem kolektīva saliedējošās aktivitātēs. Spēles organizētas tā, lai vienlaikus visi būtu aizņemti un iesaistīti. Komandas dalībniekiem jābūt līdzatbildīgiem citam par citu. Uzdevumi bija gan fiziski, gan intelektuāli – stafetes ar loģikas elementiem, pankūkas cepšana uz ugunskura un tās izdekorēšana, viktorīna. Viss bija sagatavots un realizēts augstā līmenī. Vakara “nagla” bija “Baiļu trase tumsā” – mežā ierobežotā teritorijā ar dažādiem specefektiem – gaismu, skaņu, tēliem un priekšmetiem – tika radīta neparasta atmosfēra un katrs varēja izvērtēt savu baiļu slieksni. Pusnaktī visi tika apbalvoti ar kliņģeri un Atzinumu : “TU skrēji, rāpies, gāji, meklēji, atradi, cepi, spēlēji, smējies, spiedzi, griezies, klausīji un neklausīji, tāpēc Tu, (VĀRDS), esi THE BEST! Tu nekad vairs neteiksi, ka kaut ko nevari!” Pēc tam bija iespēja sildīties pirtī un pārrunāt piedzīvoto. Pēc naktsmiera plkst. 8.00 jaunieši tika modināti uz rīta rosmi un brokastīm. Un tad jau atvadīšanās no atraktīvajiem vadītājiem un ceļš mājup.

Saliedējoši netradicionāls pasākums, kurā garlaicīgi nav nevienu brīdi.

100 views

Recent Posts

See All
bottom of page