top of page
  • Admin

Vasaras Skola 2020

Jau otro gadu Kandavas Reģionālās vidusskolas pedagogi satiekas kopīgā vasaras piedzīvojumā - Vasaras Skolā, kad dalās pieredzē, mācās un iedvesmojas jaunajam mācību gadam.

Arī šogad apguvām tēmas par uzvedības izaicinājumu risināšanu - piedalījāmies uzvedība.lv vadītājas Līgas Bērziņas video nodarbībā, izstrādājām skolas plānu skolēnu uzvedības atbalstam mācību procesā Lienes Kalvas vadībā.

Apguvām dažādas metodes mācību procesu dažādošanai - matemātiskās pasakas un stāsti, spēles elementu izmantošana valodas un literatūras stundā, lasītprasmes veicināšana dažādu mācību priekšmetu stundās, kā risināt matemātikas teksta uzdevumus, Kā veidot draudzīgu sarunu par vielām mums apkārt. Iepazinām tuvāk Montesori pedagoģijas principus un Theraplay metodes izmantošanas iespējas.

Stiprinājām savas prasmes attālināta mācību procesa gadījumam - kā izmantot Teams papildus iespējas - klases piezīmgrāmatiņu un pārbaudes darbu veidošanu, kā arī dalījāmies pieredzē par Kahoot! iespējām.

Radošumu veicināja Dekupāžas un ziedu veidošanas darbnīcas.

Paldies pedagogiem, kuri dalījās savā pieredzē - Agitai Riekstiņai, Vitai Eglītei, Madarai Meževičai, Mārītei Bergai, Dinai Melnei, Seilai Šenbergai, Dacei Grosai, Elitai Lavrinovičai, Inesei Gailei un Andrai Akmeņlaukai!

Foto - Zigmārs Šteins

127 views

Recent Posts

See All
bottom of page