top of page

Dzeja dzīvo arī Kandavas Reģionālajā pamatskolā

Septembris jau tradicionāli skolā tiek vadīts dzejiskās noskaņās. Šī gada Dzejas dienu moto “Dzeja dzīvo” caurvij pasākumus, kuros iesaistīta visa skolas saime. Lasīšanas stunda skolā, kad lasa visi – gan skolēni, gan skolas darbinieki –, nu jau kļuvusi par tradīciju Dzejas dienu ieskaņā. Visu septembri dzīvojam literārajā vīzijā “Ko man šodien saka dzejnieks?”, meklējot un atrodot visdažādākos veidus, kā caur dzejas grāmatu sarunāties ar dzejnieku un pašam ar sevi. Šo pārdomu ceļā rodas jaunas atklāsmes, un tās jaunie autori var atstāt “Rakstītprieka pieturā”. Dažas klases saņēma ceļazīmi Kandavas pilsētas bibliotēkas un Valodas pagrabiņa apmeklējumam. Savukārt skolotāji saulainā atvasaras pēcpusdienā pulcējās dzejiskā labizjūtas improvizācijā “Esi dzejnieks – taisi no nekā!”

Tā kā skolā veidojam piemiņas istabu mūsu novadniekam – rakstniekam Rūdolfam Akeram, tad 16. septembrī 5. – 9. klašu skolēnu komandas absolventa Kriša Treikala vadībā tika aicinātas piedalīties literārajās stacijās “R. Akera daiļrades strops” ar izlaušanās spēles elementiem, īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā ar starpdisciplināro mācību saikni literatūrā, latviešu valodā, dabaszinībās, matemātikā, vēsturē, vizuālajā mākslā, ģeogrāfijā, datorikā, angļu valodā.

Dzeja mūsu skolā dzīvo – to jūtam ne tikai septembrī, bet arī ikmēneša “Dzejas tējnīcas” vakaros, kad kopā pulcējas dzeju rakstošie skolēni un skolas darbinieki. Un nu jau lepojamies ar kopkrājuma “Tējnīcas cukurgraudiņi” nokļūšanu tipogrāfijā, pateicoties Kandavas novada iespēju fonda atbalstam projektā “Dari pats!”


Staciju spēles “Rūdolfa Akera daiļrades strops” rezultāti:

Komandu staciju spēles uzvarētāji:

1. vieta (62 p.) – Ralfs Skujiņš, Aleksandrs Janušs, Juliāns Hauberts, Kristers Švīgers, Roberts Koškins, Niks Zorge, Laura Ozoliņa (7.a kl.)

2. vieta (58 p.) – Karīna Kreicberga, Aleksa Bētiņa, Samanta Smilga, Liāna Leitarte, Armands Klīve, Kristiana Ķilpe (9.a kl.)

3. vieta (57 p.) – Reinis Štāls, Jekaterina Soļakova, Milana Miļča, Adrija Girče, Diāna Reķe (7.b kl.)


Individuālās kahoot spēles uzvarētāji (secībā 1., 2., 3. vieta):

5. klasē – Rūta Gintere, Marsels Meiers, Ralfs Tomsons

6. klasē – Ģirts Ramans, Reinis Reinholds, Saimona Rezenberga

7.a klasē – Ralfs Skujiņš, Roberts Koškins, Narmeda Čīča

7.b klasē – Jekaterina Soļakova, Anete Skvarcova, Klāvs Gazibars

8.a klasē – Melita Leitlande, Megija Embutniece, Sandris Gāliņš

8. b klasē – Ance Rutmane, Adelīna Ābele, Aleksejs Vahtaņins

9.a klasē – Liāna Leitarte, Karīna Kreicberga, Adrians Gerasimovs

9.b klasē – Sindija Kreicberga, Oskars Kraskovs, Kristiāna Vēmane
162 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page