top of page
  • Agita Riekstiņa

Mans tētis ir vislabākais!

14. septembrī mūsu skola „pieplūda” pilna ar drosmīgajiem tētiem, kuri vēlējās piedalīties pasākumā „Mans tētis ir vislabākais!” Šogad tie bija 18 tēti, kurus pavadīja viņu vislielākie atbalstītāji – bērni un māmiņas. Katrs bērns veltīja saviem tētiem vismīļākos, vislabākos vārdus. Atklāja savu tētu mazos noslēpumus, kas viņiem patīk, kas – nē.

Pasākumā tētiem kopā ar bērniem bija jāatbild uz dažiem āķīgiem jautājumiem, jāmizo āboli, jāgatavo pankūku torte, jāmin mīklas, jārotaļājas, jāiejūtas dažādos tēlos, klausoties pasaku, jāsūta mammām svētku salūts – ziepju burbuļi, jāizvēlas zieds māmiņai, kurai viņa līdzinās. Un, protams, neiztikt bez dejām!

Pasākuma noslēgumā katrs tētis saņēma pateicību ar atbilstošu titulu, kuru piešķīra žūrijas komandas pārstāves – Anita Nikolajenko, Evita Švarca, Sana Anmane. Tika iegūti saimnieciskākā, drosmīgākā, smaidīgākā, asprātīgākā, enerģiskākā, žiperīgākā, sportiskākā utt. tēta tituli. Tētus priecēja arī mazas pateicības dāvaniņas.

Vislielāko jautrību radīja tētu portretu meklēšana, kurus bija uzgleznojuši, viņu bērni. Trijiem tētiem paveicās atrast savējo ar pirmo reizi. Pārējie lielā jautrībā meklēja un mainījās, kamēr savā īpašumā ieguva īsto!

Prieks, ka mūsu tēti ir tik atsaucīgi! Cik neviltots prieks bija viņu bērnu acīs, kad kopā tika veikti mazie darbiņi! Nu tiešām, mūsu TĒTI IR VISLABĀKIE!

222 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page