Skolas pašvērtējums:
Skolas piedāvājums:
Skolas misija

Nodrošināt labu izglītību  skolēniem no visiem​ sabiedrības sociālajiem slāņiem​.

Skolas vīzija

Lietderīgām inovācijām atvērta skola, kura attīsta piederības sajūtu savai kopienai, veicinot skolēnu atbildību, radošumu un cieņu pret dažādību. Skola, kas ir vissirsnīgākā.

Izglītības programmas
  • Vispārējās pamatizglītības programma (21011111)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena programma (31011011)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (21015111)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (21015511)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)​

Vidusskolēniem papildus tiek piedāvāta Radošā laboratorija, kur pēc jauniešu izvēles katrs var darboties vienā no laboratorijām - deju, mūzikas, garšas, tērpu laboratorijā un apgūt B kategorijas autovadītāja prasmes.

 

Skolā var iestāties ikviens skolēns no 1.—12.klasei:

2019./2020.m.g. netiks uzņemta 10.klase, 

Skolēniem jāsedz ēdināšanas izdevumi un, ja izmanto internāta pakalpojumus, arī internāta nomas maksa.

 

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā Kandavā, Talsu ielā 18A, darbdienās no 9.00 - 17.00. tel./fax  63182049; sīkāka informācija: 29574120

​​ 

Laipni gaidīti! ​

Kandava, Talsu iela 18A, LV - 3120

Reģ.nr.4313900352​

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90011526126