Skolas pašvērtējums:
Skolas piedāvājums:
Skolas misija

Skola, kas ir vissirsnīgākā

Skolas vīzija

Inovatīvām idejām atvērta skola, kurā skolēnu un skolotāju savstarpējā sadarbība ir panākumu atslēga.

Izglītības programmas
  • Vispārējās pamatizglītības programma (21011111)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena programma (31011011)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (21015111)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (21015511)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)​

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511

Skolā var iestāties ikviens skolēns no 1.—12.klasei:

2020./2021.m.g. netiks uzņemta 10.un 11.klases, 

Skolēniem jāsedz ēdināšanas izdevumi un, ja izmanto internāta pakalpojumus, arī internāta nomas maksa.

 

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā Kandavā, Talsu ielā 18A, darbdienās no 9.00 - 17.00. tel./fax  63182049; sīkāka informācija: 29574120

​​ 

Laipni gaidīti! ​